keskiviikko 18. heinäkuuta 2018

Fengshuin alkeiskurssi osa 2Tavoitteena terveys ja vauraus


Neljä myyttistä eläintäKaupunkimaisemasta fengshuin neljä myyttistä eläintä löytyvät 
yleensä varsin helposti.


Neljä myyttistä eläintä ovat fengshuin peruskäsitteitä kuten yin ja yang. Neljä myyttistä eläintä ovat muotokoulukunnan oppien yksinkertaisin muoto ja fengshuin perusta. Ne edustivat alkujaan neljää pääilmansuuntaa ja niiden mukaisia muotoja. Nyttemmin neljällä myyttisellä eläimellä kuvaillaan suotuisia muotoja, niin laajassa, kuin suppeassakin ympäristössä.


Fengshuin kauneus piilee sen suhteellisuudessa; kaikkea informaatiota voi hyödyntää niin mikro- kuin makroympäristössä. Avainsana on suhteellisuus.


Neljä myyttistä eläintä kuvaavat yksinkertaisia, mutta sitäkin tärkeämpiä konkreettisia muotoja ympäristössä.


Nämä myyttiset eläimet ovat Musta kilpikonna (tunnetaan myös nimellä Musta soturi), Sinivihreä lohikäärme, Valkoinen tiikeri ja Punainen lintu (tunnetaan myös Punaisena feenikslintuna).


Näiden myyttisten eläinten alkuperä on taivaankannella; kukin eläin on edustanut tähtikuviota pääilmansuunnissa. Musta kilpikonna on ollut pohjoisella taivaalla, Sinivihreä lohikäärme itäisellä taivaalla, Valkoinen tiikeri läntisellä taivaalla ja Punainen lintu eteläisellä taivaalla.


Myyttisten eläinten yhteys pääilmansuuntiin on varsin ilmeinen. Käsitteet on siirretty maahan, kuvailemaan maamuotoja ilmansuunnissa.


Vähitellen käsitteiden yhteys ilmansuuntiin on kadonnut, mutta tilalle on astunut yhteys sijainteihin takana, vasemmalla ja oikealla, sekä edessä.


Lyhyeltä VIDEOLTANI voit katsoa perusperiaatteet nopsasti.


Musta kilpikonnaLofooteilla Reinen kaupunkia suojaa varsin kookas kilpikonnavuori.


Mustaa kilpikonna edustaa korkeampi muoto takana. Minkä takana moni saattaa ihmetellä; vastaus voi yllättää. - Kaiken takana. Musta kilpikonna edustaa niin tuolin selkänojaa, kuin tukevaa seinää tai korkeaa kalliota talon takana. Se edustaa myös harjua vaikkapa kaupungin takana, tai kokonaista vuoriketjua valtion takana.Myyttiset eläimet ovat paitsi psykologisesti erittäin tärkeät, mutta myös hyvin tärkeät ihmissuhteille ja terveydelle. Mustan kilpikonnan merkitystä ei tule aliarvioida. Ulkoisten muotojen vaikutus näkyy vasta vuosien kuluttua.Musta kilpikonna tulisi löytyä jokaisen talon ja kodin takaa. Muodon tulisi olla mahdollisimman vakaa ja korkea, mieluiten taloa korkeampi. Lisäksi muodon tulisi kattaa koko rakennuksen taustan.


Ehdottomasti suotuisin on luonnon muoto; kallio, harju, mäki, kumpare jne. Myös toinen rakennus soveltuu korvaamaan puuttuvaa luonnonmuotoa. Korkea ja tiivis aidanne, muuri tai aita jopa voi korvata luonnon muodon. 


Mitä vakaampi ja korkeampi muoto, sen parempi tuki. Huteraa ja harvaa lauta-aitaa ei voi verrata tuen laadulta esimerkiksi toiseen rakennukseen, mutta on parempi, kuin ei lainkaan tukea.


Vakaa tuki talon ja asunnon takana on tärkeä asukkaille paitsi turvallisuuden tunteen tähden, myös terveyden tähden. Tuki talon takana edustaa selkää. 


Tuen puute edustaa heikkoa tukea ja heikkoa selkää. Vaivat voivat näkyä vasta kymmenen vuoden kuluttua, mutta tuen puute heijastuu useimmiten selkäkipuina, masennuksena tai uupumuksena.


Mikäli asut talossa tai asunnossa, mistä puuttuu Musta kilpikonna, ehdotan välittömiä toimenpiteitä tuen lisäämiseksi. Ulkoiset muodot vaikuttavat hitaasti, joten myös tehdyt korjaukset vaikuttavat hitaasti.


Lapset ovat yleensä energisempiä kuin aikuiset, jolloin tuen puutteen vaikutuksia ei välttämättä huomaa niin helposti, mutta lapset yleensä oireilevat selkeämmin mielen kautta; pelkotiloilla, painajaisilla, ylivilkkaudella jne.


Moni kysyy hiljaa mielessään tässä vaiheessa; mikä on riittävä tuki? Jos voisin, kertoisin selkeän vastauksen. Paljon riippuu yksilöiden herkkyydestä, ympäristöstä kokonaisuutena.


Mitä korkeampi, kiinteämpi ja kattavampi, sen parempi. Kaava-alueilla aitojen rakentaminen on säädeltyä, joten esimerkiksi aidanteilla on mahdollisuus hieman kiertää säännöksiä.Taloa suojaa takana paitsi metsä, myös kalliot hyvin.


Tässä yhteydessä haluan huomauttaa, että tuen puute, tai heikko tuki, ei tarkoita automaattisesti selkävaivoja tai masennusta. Mustan kilpikonnan puuttuminen ei ole syy.


Tuen puute kodin takana ei aiheuta mitään, vaan se heikkous ja taipumus on jo ihmisessä itsessään. Hyvällä ulkoisella tuella voidaan kuitenkin lieventää tai jopa estää heikkouden ilmentyminen.


Sinivihreä lohikäärme
Sinivihreällä lohikäärmeellä tarkoitettiin alkujaan idässä olevaa korkeampaa muotoa, joka suojasi asutusta. 


Sinivihreä lohikäärme tulisi olla hiukan matalampi, kuin Mustan kilpikonnan. Muoto edustaa kaikkia vasemmalla puolella olevia korkeampia muotoja, niin luontaisia maamuotoja, kuin rakennelmiakin.


Sinivihreä lohikäärme liitetään yang prinsiippiin ja näin ollen se edustaa miehiä ja poikia. Lohikäärme edustaa myös kehon vasenta puolta, sillä sydän on yleensä vasemmalla puolella ja on näin ollen kehon aktiivisempi puoli.


Yang edustaa aktiivisuutta ja maskuliini prinsiippiä. Sinivihreä lohikäärme kuvastaa myös kodin yang-puolta, joka heijastuu asukkaista juuri poikiin ja miehiin. Kehossa on sekä yin-, että yang-puoli.

Heikko tuki lohikäärme-puolella taloa heikentää poikien ja miesten hyvinvointia. Heikko tuki näkyy myös usein poikien ja miesten eristäytyneisyytenä; he eivät saa tarvitsemaansa tukea ihmissuhteistaan.Tämän talon takasuunta on kohti Suomenlahtea, tosin tuija-aidanteella on pyritty 
luomaan hiukan tukea taakse. Lohikäärmepuolella heikko tuki, 
sillä maa viettää poispäin talosta.


Lohikäärmepuolen heikko tuki tai tuen puute saattaa näkyä miespuolisten asukkaiden haavoittuvaisena terveytenä ja heikentyneenä itsevarmuutena. 


Sinivihreää lohikäärmettä edustavan muodon puuttuessa täysin, miespuoliset asukkaat uupuvat ja masentuvat herkästi. Lisäksi heidän auktoriteettinsa on varsin usein horjuva tai heikko.


Kuten Mustan kilpikonnan voi luoda rakennuksilla tai istutuksilla, samoin voi Sinivihreän lohikäärmeen myös luoda keinotekoisesti esimerkiksi istuttamalla pieniä puita tai rakentamalla aidan.


Mikäli lohikäärmepuolella pihapiirissä sijaitsee vanhoja ja hyväkuntoisia puita, ne tukevat miespuolisten asukkaiden terveyttä. Varsinkaan vanhoja mäntyjä ei tulisi kaataa tai karsia tontilta, sillä ne ovat pitkäikäisyyden symboleja.


Valkoinen tiikeri
Valkoiseksi tiikeriksi kutsutaan ulkoista muotoa, joka on oikealla puolella, vastapäätä Sinivihreää lohikäärmettä. Valkoinen tiikeri edustaa yin prinsiippiä ja niin ollen talouden naispuolisia asukkaita.Perinteisessä patriarkaalisessa yhteiskunnassa, kuten muinaisessa Kiinassa, naisten tuli olla miehilleen alistuneet. Tästä syystä on katsottu Valkoisen tiikerin olevan suotuisa, mikäli muoto on selkeästi Sinivihreää lohikäärmettä matalampi.


Myös vettä on vältetty talon oikealla puolella. Vesi on liitetty perinteisesti aktiivisuuteen, joten on pyritty välttämään vettä tiikeripuolella rakennusta, jotta naiset eivät aktivoituisivat seksuaalisesti.


Haluan huomauttaa, että kyse on hyvin vanhakantaisesta näkemyksestä. Aiemmin vesi talon tiikeripuolella liitettiin myös uskottomuuteen. Vesi liitetään perinteisesti sukupuolielimiin, joten asiayhteys on ymmärrettävä.Oman kotini tiikeripuolella tukea luo kumpare puineen ja siirtolohkareineen.


Heikko, tai olematon tuki tiikeripuolella heikentää talouden naisten hyvinvointia; uupumus, masennus ja alemmuudentunne saattavat vaivata. Varsinkin jos myös Mustan kilpikonnan luoma tuki on heikko tai vajaa.


Vettä tulisi välttää tiikeripuolella, sillä se kuvastaa yleensä heikentynyttä itseluottamusta ja lisäksi eristäytyneisyyttä. Vesi kuvastaa mielen tasolla pelkotiloja, joten runsas vesi voi laukaista esimerkiksi selittämättömiä pelkoja ja ahdistusta naispuolisilla asukkailla.


Nyky-yhteiskunnassa naisen tasa-arvoisemman aseman ja työtaakan tähden olisi varsin suotuisaa, että tiikeri- ja lohikäärmepuoli olisivat ulkoisilta muodoiltaan mahdollisimman tasavertaiset.


Mikäli tiikeripuoli omaa heikon tuen, voi käyttää samoja ohjeita tilanteen korjaamiseksi, kuin lohikäärmepuolelle. 


Molemmat puolet ovat yhtälailla tärkeät, vaikka taloudessa ei asuisi lainkaan miehiä tai naisia. Lohikäärmepuoli edustaa yangia, eli aktiivisuutta, tiikeripuoli edustaa yiniä, eli passiivisuutta. Mikäli jompikumpi on ylikorostunut, se heijastuu ajan saatossa asukkaisiin riippumatta sukupuolesta.Paitsi feminiini prinsiippiä, tiikeripuoli edustaa myös sisäistä minää, siinä missä lohikäärmepuoli edustaa ulkoista minää. Henkisen tasapainon tähden tiikeripuoli tarvitsee yhtälailla tukea kuin lohikäärmepuoli asunnosta.


Punainen lintu


Rakennuksissa käytettiin koristeena Kiinassa usein lohikäärmeen
 ja feeniksin muodostamaa yhdistelmää kuvaamaan yiniä ja yangia, 
mutta myös onnellista avioliittoa.


Ulkoiset muodot tulisivat muodostaa kulhomaisen asetelman, kuin laakson, jossa korkein tuki on takana ja edessä on laaja aukea jonka takana on matala tuki.


Asetelma olisi perinteisesti arvioituna ihanteellinen, mikäli edessä olisi luonnon vesistö, kuten joki tai isompi puro. Seisova vesi ei ole eduksi.


Punainen lintu edustaa yhteyttä ulkomaailmaan, siksi muodon tulisi olla matalampi, kuin muiden muotojen. Muodon tulee olla kuitenkin riittävä pidättelemään qi' n kilpikonnan, lohikäärmeen ja tiikerin välissä.Taloilla hyvä yhteys ulkomaailmaan, jota vesi vahvistaa ja Punainen lintu 
tukee, missä kuvaaja seisooPunainen lintu ei saisi olla muodoltaan liian korkea, sillä silloin se estää qi' n vapaan kertymisen talon edustalle. Lisäksi korkea muoto edessä tukkii yhteyden ulkomaailmaan.


Suhteellisuus on hyvin tärkeää; kaikkien muotojen tulee olla sopusuhtaisia kooltaan ja myös etäisyys tulee olla sopivassa suhteessa. 


Jokainen ihminen kokee mittasuhteiden suhteellisuuden yksilöllisesti, joten en voi antaa kuin yhden nyrkkisäännön. 


Muotojen korkeus on suhteessa sopiva etäisyyteen, mikäli muodot eivät luo yli puolen vuorokauden mittaisia varjoja alkukesästä taloon.


Mitä laajempi tontti, sen korkeampia muotoja se sallii ympärilleen.


Ahtaalla tontilla korkeat muodot estävät qi' n tasaisen kertymisen. Väljällä tontilla, missä matalat muodot, tuuli hajottaa qi' n ja vie mennessään.


Neljä myyttistä eläintä kuvaavat qi' tä ympäröivää tilaa. Qi on kuin näkymätön usva, joka kertyy painanteisiin. Se tarvitsee korkeamman muodon ympärilleen, jotta se ei hajaantuisi ympäristöön.


Ulkoiset muodot paitsi luovat tukea, mutta pidättelevät myös qi' tä ja estävät tuulia hajottamasta qi' n. Qi ei kerry tasaisesti joka paikkaan, siksi talon paikka tulee valita huolella.Vuori ja vesi


Langzhongin vanhankaupungin pienoismalli fengshui-museossa.
Neljä myyttistä eläintä kuvaavat vuoria, jotka luovat suojaa niin luonnonvoimilta, kuin vihamielisiltä heimoiltakin. Vuori liitetään terveyteen ja hyvinvointiin siksi, että se vaikuttaa niin mikro- kuin makroilmastoonkin. Ilman vuorien luomaa suojaa, ympäristö altistuu tuulille, paahteelle ja kuivuudelle. 


Se vuorostaan vaikuttaa ihmisen kykyyn selviytyä ympäristössä. Ankarassa ympäristössä terveys ja lisääntymiskyky heikkenee, mikä vaikuttaa kaikkiaan ihmisen hyvinvointiin. Klassinen fengshui on erittäin loogista siis.Vuoren laella kasvaa metsää, kuvaillen kohtalaisen tervettä vuorta. 
Vuori ei tosin edusta suotuisinta laadullisesti.

Samaa logiikkaa kuvaa myös vuoren ulkomuoto; kasvillisuuden peittämä kaunis vuori on suotuisa, kun taas paljas ja karkea kallio on epäsuotuisa. 


Karussa ympäristössä ei kasva mikään, joten se ei ole suotuisa. Karu ympäristö ei myöskään kykene pidättelemään qi' tä toivotusti. 


Siksi tulee kiinnittää myös huomiota vuoren laatuun; klassisissa kirjoituksissa kuvaillaan ns kauniita vuoria vihannoivina. 


Kun fengshui-oppaissa käytetään ilmaisua kaunis, sillä ei tarkoiteta kirjaimellisesti kaunista, joka on varsin subjektiivinen näkemys jostakin.


Puhuttaessa muodoista, sana kaunis kuvaa pikemminkin miellyttävää ja elinvoimasta. Vaikka paljaassa kalliossa kasvaisikin sitkeitä mäntyjä, niin kallio ei kuitenkaan ole elinvoimainen kasvualasta, kuten esimerkiksi moreeni.Torniojärven karu ympäristö on kaunis, mutta ei elinvoimainen.Siksi tahdon kiinnittää huomiota sanan kaunis käyttöön. Kauneus on katsojan silmissä, mutta muodon elinvoimaisuus ei ole. Rähjäinen ulkorakennus kuvainnollisena vuorena ei edusta hyvää vuorta, vaikka asukas pitäisikin nuhjuista shabby chic tyyliä kauniina.


Fengshuissa vuori vastaa ihmisen terveydestä, elinvoimaisuudesta, sekä ihmissuhteista. Siksi ympäröivät muodot ovat erittäin merkitykselliset.
Vesi edustaa fengshuissa vaurautta. Ilman vettä ei ole elämää. Sen tähden veden merkitys on painottunut fengshuissa. Muinainen Kiina kärsi ankarasta kuivuudesta, jolloin vesi merkitsi kirjaimellisesti vaurautta, eli ravintoa. 


Vesiväyliä pitkin  myös kuljetettiin ylijäämäinen ravinto markkinoille, jolloin vesielementtiin liitettiin myös kaupankäynti osana vaurauden luomista.


Ottaen huomioon, että me suomalaiset asumme varsin vetisessä ympäristössä, vesi ei suinkaan lisää vaurauttamme, vaan heikentää terveyttämme.


Eli vuorimuotojen ja vesistöjen suhde on oltava hyvä; maaperämme on varsin kostea, jolloin vuorimuodon merkitys korostuu tasapainon tähden.


Lisäksi veden on oltava puhdas ja liikkuva; suoalueet kuvaavat hyvin veden kielteisiä ominaisuuksia ihmiselle. Suot eivät sovellu viljelyyn sellaisenaan ja ovat suotyypistä riippuen jopa petollisia. Suoalueen laidalta kuvattua; alue ei ole kovin houkutteleva, eihän?


Suomi (eli suomaa) ei ole vaurasta aluetta fengshuin näkökulmasta, vaikka meillä onkin tuhansittain järviä. Liiallinen vesi heikentää terveyttä, sillä meillä ei ole vastapainoksi hyviä vuoria. 


Puhuttaessa vedestä kuvailemme teitä virtuaalisina vesiväylinä; qi kulkee teitä ja rautateitä pitkin, aivan kuten kulkisi vesiväyliä myöten. Vuolasta virtuaalivettä edustaa vilkas väylä kaupungissa. Kuva Kiinasta, Guilinistä.


Kuten koski pauhaa, liikuttaen qi' tä voimakkaasti, samoin tekee myös moottoritiet. Hiljainen kyläraitti on verrattavissa pieneen puroon, jonka vaikutus on varsin olematon.


Liikenteen määrä on merkityksellinen arvioitaessa teiden ja katujen merkitystä virtuaalisena vetenä. Ojia, valtaojia tai pieniä puroja en itse juurikaan huomioi edes aitona vesimuotona arvioitaessa luonnon muotoja, riippuen tietysti paljon kokonaisuudesta.


Vettä ei tulisi esiintyä muualla kuin talon etupuolella. Virtuaalivesi ei ole yhtä voimakas tekijä, kuin oikea vesi. Talon edessä, missä qi' n tulisi päästä kertymään, vesi tai virtuaalivesi elävöittää qi' tä, joten liki talon sisäänkäyntiä se on suotuisa, ei juurikaan muualla.

Tehtävät
Jotta ymmärrät varmuudella mitä eri muodot, eri myyttiset eläimet, merkitsevät saat tehtäväksi valokuvata  kurssin ajan rakennuksia ja myös analysoida niiden ulkoinen tuki.Ei ole suurtakaan merkitystä kuinka kuvasi onnistuvat teknisesti, sillä niiden tarkoitus on vain havainnoida sinulle itsellesi, kuinka paljon ympäristö ja sen suoma tuki voi vaihdella. Kerää kuvasi yhteen kansioon, jotta voit kurssin lopulla vertailla ja analysoida niitä hyödyntäen myös muita saamiasi oppeja.- Paula -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti