sunnuntai 18. huhtikuuta 2021

Värien voima


Ehkä fengshui-harrastajana tiedät, että väreillä ja valolla on varsin suuri merkitys siihen, kuinka koemme ympäristömme. Pimeässä emme erota värejä, mutta emme myöskään tilan rajoja. Fengshuissa värit liitetään elementteihin, aivan kuten muodotkin. Mutta ilman valoa emme erota sen enempää muotoja, kuin värejäkään.

Mistä on oikein kyse, puhuttaessa valosta ja väreistä?


Moni meistä on pohtinut valon ja värin fysikaalisia ominaisuuksia viimeksi ehkä koulussa, usein kohtalaisen kauan aikaa sitten. Näkyvän valon spektri on nähtävissä valon läpäistessä lasiprisman. Tällöin valon eri aaltopituudet tulevat näkyväksi väreinä. Värit edustavat siis valoa, joilla on eri taajuuksia.


Ihminen on herkkä olento. Paitsi että meillä on fyysinen keho, lihaa, luuta ja nahkaa, meillä on useita energiakehoja. Oma energiamme värähtelee tietyillä taajuuksilla, mielemme värähtelee eri taajuuksilla ajatellessamme tai ollessamme levossa. Joten on varsin ymmärrettävää, että aistimme ja reagoimme eri tavoin eri valotaajuuksiin.

Me sekä näemme, että tunnemme valon ja värit. Aivojen aistikeskus, talamus, vastaanottaa informaatiota non-stop, sekä kehon sisäistä, että kehon ulkoista informaatiota. Talamus keskustelee hypotalamuksen ja aivolisäkkeen kanssa, jotka säätelevät muun muassa hormonitoimintaa, sisäistä kelloa, nälän- ja väsymyksen tunnetta, verenpainetta, kehon lämpötilaa, seksuaalisia toimintoja, nestetasapainoa jne. Eli valo ja värit vaikuttavat paljon paitsi kehon toimintoihin, myös mieleen ja mielialaan!


Meillä kaikilla on erilaisia värimieltymyksiä, jotka usein heijastuvat paitsi pukeutumiseemme, myös kotiimme. Tasapainon löytäminen värien käytössä on äärettömän tärkeää, sillä pitkän ajan kuluessa epätasapaino vaikuttaa fyysiseen terveyteen juuri kehon toimintojen kautta.

Värien psyykkinen vaikutus


Väripsykologia on tieteenala, joka tutkii värien vaikutusta fysiologiaan, mieleen ja tunteisiin. Varsin pitkään on tiedetty muun muassa punaisen värin kohentavan valppautta, mutta myös verenpainetta, riippumatta ihmisen etnisestä- tai kulttuuritaustastaan. Punainen on luonnon varoitusväri, joka ilmaisee vaaraa. Valon spektreistä punaisen aallonpituus on pisin.


Valospektrin toisessa ääripäässä on violetti, jonka aallonpituus on lyhyin. Violetti on sekoitus punaista ja sinistä. Toiseksi lyhyin aallonpituus on sinisellä valolla. Auringon sininen valo vaikuttaa käpylisäkkeeseen, estäen melatoniinin tuotannon valoisaan aikaan, joten se säätelee vuorokausirytmiämme. Näkyvän valon spektriin, violetin ja punaisen valon väliin mahtuvat sininen, syaani, vihreä, keltainen sekä oranssi.
Useat tieteelliset tutkimustulokset viittaavat luonnon rauhoittavaan vaikutukseen. Vihreän ja sinisten sävyjen sanotaan rauhoittavan juuri niiden neutraalien, luontoa matkivien ominaisuuksien tähden. Ero värin, valotaajuuden ja luonnonkasvien välillä on kuitenkin mittava. Värit luovat toki mielleyhtymiä, mutta ne eivät korvaa luontoa, kuten eivät kuvatkaan. Kasveilla on havaittu olevan energiakenttä, kuten ihmisilläkin, joten kasvit ”tiedostavat” toisen kasvin, kuten ihminenkin tiedostaa kaiken elollisen.

Värit fengshuissa


Kiinalainen metafysiikka on holistista, se pohjautuu taolaiseen perusajatukseen maailmankaikkeuden luovasta elinvoimasta, qi’stä. Luova elinvoima voidaan nähdä sekä vastaanottavana yin- tai läpitunkevana yang-elinvoimana. Tämä luova elinvoima ilmenee eri aikoina eri tavoin, silloin puhutaan wuxing’ista, eli ehkä helpommin ymmärrettävämmin viitenä eri elementtinä. Qi’llä on ilmenemissuunta, jota kuvataan paitsi muodoin, myös värein, soinnuin, tuntein, mauin, frekvenssein ja niin edelleen.

Puuelementtiin liitetään kaikki vihreän ja siniset sävyt. Aivan kuten kasvien kasvu pyrkii ylöspäin ja puiden latvuksissa kasvu suuntautuu kohti valoa, samoin käyttäytyy puu elementin qi. Planeetoista Jupiter liitetään puuelementtiin, sillä sen ominaisuuksiin liitetään kasvu.


Tulielementtiin liitetään hehkuvat punaisen ja purppuran sävyt. Tulen qi on säteilevää ja kuumaa, ulospäin suuntautuvaa – aivan kuten nuotion loimu se säteilee lämpöä, valoa sekä iloa. Planeetoista tulielementtiä edustaa kiihkeä Mars. Runsas punaisen värin käyttö uuvuttaa pidemmän päälle, sillä se käyttää energianlähteenään puuelementin elinvoimaa.
Maaelementtiin liitetään ruskean, keltaisen ja oranssin sävyt. Luova elinvoima, qi, on vakaa, hiljainen ja kerryttävä. Planeetoista liitetään Saturnus maaelementtiin. Maaelementti saa voimansa tulielementistä, joten hyvin runsas ruskean värin käyttö voi johtaa ilottomuuden tunteeseen.


Metallielementtiin liitetään metallin sävyt kuten hopea ja kulta, mutta myös valkoinen. Metallielementin elinvoima on tiivistyvää, sisään päin kääntyvää ja erottelevaa. Planeetoista Venus liitetään metallielementtiin. Metallielementti saa tukensa maaelementistä. Ylikorostunut metallielementin käyttö voi ajan saatossa luoda selittämätöntä tyytymättömyyttä, sekä surun ja ahdistuksen tunteita. Metallielementti luovuttaa elinvoimaa vesielementille.
Vesielementtiin liitetään musta ja kaikki hyvin tummat sävyt, kuten yönsininen. Vesielementin elinvoima on vajoavaa ja leviävää, painetta muodostavaa. Planeetoista Merkurius liitetään vesielementtiin. Vesielementti ravitsee puuelementtiä, saaden elinvoimaa metallielementistä. Liiallinen vesielementin käyttö voi johtaa ahdistuneisuuteen, toivottomuuden ja eristäytyneisyyden tunteisiin.

Elinvoiman kiertokulku


Luova elinvoima, qi siis, ei tuhoudu, se ainoastaan muuttaa muotoaan, siirtäen elinvoimaa laadusta toiseen. Siinä missä tulielementti tukee maaelementtiä, samainen tulielementti hallitsee metallielementtiä.


Elinvoiman kontrolloiva kiertokulku voi olla yhtä tärkeä, kuin luova tai heikentävä kiertokulku. Liiaksi rönsyilevä puuelementti sairastuu ja tukehtuu vähitellen, jos sitä ei karsi. Puuelementti edustaa luovuutta ja kasvua. Jotta luovuus ja kasvu on tervettä ja vahvaa, turhia rönsyjä on poistettava. Samalla tavoin maaelementti pysyy terveenä ja kuohkeana, kun puuelementin juuret estävät maan tiivistymisen.


Rajoittavalla kiertokululla on jalostava merkitys, jota harvemmin tulemme ajatelleeksi, mutta siinä on myös poikkeus. 


Fengshuissa ihmisen ajatellaan edustavan tiettyä elementtiä, elämänlukunsa mukaisesti. Elämänluku, eli ming gua, kuvaa henkilön elementillistä suhdetta ympäristöön. Ihmisen ollessa kyseessä, ming guaa rajoittava elementti ei ole suotuisa, päinvastoin! Rajoittava elinvoima voi kirjaimellisesti heikentää ihmisen elinvoimaa. Tästä syystä on tärkeää tietää oma elämänluku, jotta voi huomioida sen ympäristössään. Elämänluvusta kirjoitan lisää tulevaisuudessa.

- Paula -

Kaikki kuvat Pixabay.