keskiviikko 24. heinäkuuta 2019

Veden aikakausiTyyntä vai tyrskyä?


Vesi vanhin voitehista, kuuluu sananlasku, kuvaillen veden merkitystä elämälle. Vesi kuuluu myös moneen myyttiseen syntyyn, alkaen Kalevalan maailmansynnystä. Veden aikakausi on alkanut viime talvena, mutta se lyö voimallisesti läpi vasta nyt elokuussa. Mitä se mahdollisesti merkitsee, siitä lisää.


Joulukuussa 2018, talvikuukautena, alkoi hienovarainen liukuma uuteen, veden aikakauteen. Kiinalaisittain kukin aikakausi kestää koko jiazi-kierron, eli tässä tapauksessa 60 kuukautta, jona aikana vesi elementtinä on hallitseva. 

Veden aikakauden aloitti maasian vuosi, jota elämme paraikaa. Yin-maa on heikko ja heikkenee syksyä kohden, sillä se ei saa vuohen kuukauden päätyttyä elokuun alussa enää ulkoista tukea lainkaan.

Elokuun 8. päivä siirrymme kalenterissa vesiapinan kuukauteen, mikä lisää rajusti energioihin veden voimaa. Apinan kuukauden myötä vahva yang-vesi lisääntyy. Konfliktiriski on korkea, niin maailmanpoliittisesti, kuin henkilötasollakin.


Mitä vesi merkitsee astrologisesti yksilötasolla?Jokaisessa astrologisessa kartassa vesi edustaa eri asioita, riippuen henkilön päivänmestarista, joka kuvaa henkilön tapaa toimia, tuntea ja reagoida. Yleisellä tasolla vesi elementtinä kuvastaa alitajuntaa, pelkoja, mutta myös viisautta, joka on ammennettu alitajunnan kautta. Vesi edustaa toki älykkyyttä ja kommunikaatiotakin, mutta pikemminkin lahjakkuutena, kuin konkreettisena taipumuksena.

Yksilön päivänmestari reagoi eri tavoin eri elementteihin, sillä kukin elementti edustaa eri osa-aluetta elämässä ja niin ollen painotus henkilökohtaisella kartalla on aina erilainen.

Puupäivänmestarille vesi edustaa suojelijaa. Silloin painotus on kaikessa, mikä tukee itseä, luo turvaa, vahvistaa persoonaa. Kyseessä voi olla yhtälailla koti, kuin harrastukset, terveys, tai myös opinnot. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että veden ollessa epäsuotuisa elementti, vaikutus ei ole myönteinen automaattisesti, vaan voi tuoda tullessaan paljonkin haasteita.
Tulipäivänmestarille vesi edustaa valtaa. Naispuoliselle tulipäivänmestarille valta on ns. puolisoelementti, jolloin parisuhderintamalla voi esiintyä muutoksia tai haasteita. Valta kuvastaa myös sisäistä valtaa, itsehillintää ja kontrollia. Valtaan liittyy aina vastuu, jolloin esimerkiksi vastuut elämässä saattavat lisääntyä. 

Maapäivänmestarille vesi edustaa vaurautta, sillä maa hallitsee vettä. Tämä siis yksinkertaistetusti; pehmeä yin-maa hallitsee huonosti voimakasta yang-vettä, jolloin pikemminkin vauraus voi ottaa hallinnan. Miespuoliselle maapäivänmestarille vesi on ns. puolisoelementti, eli parisuhderintama voi aktivoitua.

Ajatus vauraudesta nähdään useimmiten liian yksinkertaistetusti rahana ja omaisuutena, mutta vauraus kuvastaa laajassa perspektiivissä kaikkea mitä hallitset - taitoja ja ominaisuuksia, mutta myös lahjakkuutta ja jopa parisuhdetta. 

Metallipäivänmestarille vesi edustaa ilmaisua; työtä, itseilmaisua eri keinoin, konkreettista tekemistä, mutta myös ajattelua. Metallin ja veden yhdistelmä kirkastaa ajatuksen metallin erottelevan ominaisuuden tähden. Mutta yhdistelmä voi olla hyvin sentimentaalinenkin. Veden ollessa epäsuotuisa, aikakausi voi olla tunne-elämälle raskas, mutta puhdistava.

Vesipäivänmestarille vesi edustaa itseä - toveria, kilpailijaa, tukea. Voimakkaalle vesipäivänmestarille lisävesi voi luoda painetta kilpailla, se voi myös uuvuttaa tai lisätä sosiaalista elämää. Heikko vesipäivänmestari voi tuntea aikakauden ilmapiirin pyrkimyksiään tukevana, mutta myös sosiaalista tukea luovana.


Suotuisa vai epäsuotuisa?

Elementti neljän pilarin kartalla voi olla suotuisa tai epäsuotuisa, riippuen kartasta kokonaisuutena. Eri onnenpilarien aikana elementin suotuisuus voi myös vaihdella. Kokonaisuus ratkaisee aina.

Suotuisa ei merkitse hyvää tai helppoa, sen enempää kuin epäsuotuisa merkitsisi huonoa tai haasteellista. Kartta on nähtävä ikään kuin maisemana, jossa eri sääolosuhteet vaihtelevat. Luonnon rytmiin kuuluu vaihtelevuus ja uusiutuminen, elementit luovat dynamiikkaa karttaan. Pyrkimys on aina tasapainoon.

Suotuisa elementti voi luoda haasteita, jotta ihminen kehittyisi. Epäsuotuisa elementti saattaa lukita ihmisen, estää kehitystä, jos sen taakse piiloutuu. Täten tiedostaminen on avainasemassa. Suotuisaa on henkilön kehitys, epäsuotuisaa pysähtyneisyys. Siksi ei voi suoralta kädeltä sanoa suotuisaa elementtiä helpoksi, sillä sekin voi luoda sisäistä vastustusta. Se, kuinka reagoimme tilanteeseen, riippuu pitkälti henkilön kehittyneisyydestä.


Syksyn energiat


Elokuun 8. päivä siirrymme vesiapinan kuukauteen. Maasian, eli vuoden energia, on piilevästi ristiriitainen vesiapinan kuukauden energian kanssa. Voimakas yang-vesi liettää pehmeän yin-maan. Lisää kitkaa luo metallin ja puun piilevä yhteenotto kuukauden ja vuoden maallisten oksien välillä. 

Maailmanpoliittisesti ajatellen alkava kuukausi on kriittinen; leimahtaako Hormuzinsalmen tapahtumat täysimittaiseksi sodaksi? Nujertaako Kiina Hong Kongin mielenosoitukset kuinka kovakouraisesti? 

Pitämälläni vuosiluennolla puhuin paljon juuri kytevästä aggressiivisuudesta, joka piilee maasian maallisessa oksassa. Vesiapinan kuukausi kääntää uuden lehden vuosienergioiden suhteen - pinnan alla kytevä vihamielisyys nousee pintaan. Henkilötasolla se voi myös johtaa yllättäviin konflikteihin. Myönteistä tilanteessa on se, että piilevien elementtien yang-metallin ja yang-puun ottaessa yhteen, kriisi on käsiteltävissä. 

* * *

Neljän pilarin laskuri Suomen Fengshui ry sivustolla

Suomen Fengshui ry:lle pitämäni vuosiluento, jonka neljän pilarin osuus alkaa 47.27 minuutin kohdalla:

- Paula -


   


lauantai 29. kesäkuuta 2019

Kiinalaisia astrologisia menetelmiä


Kokonaisuus koostuu osatekijöistä

Eri astrologisilla menetelmillä päästään useimmiten samaan lopputulemaan, mutta ei aina. Silloin tarkkaavainen lukija voi esittää varsin asiallinen kysymyksen "miksi ei".Mielessäni pyörinyt lukijan kysymys vuodenvaihteesta on noussut ajankohtaiseksi nyt, kirjoitettuani Suomen Ammattiastrologien blogiin puheenjohtaja Tarja Enorannan kanssa lähde-etiikasta astrologiassa. Jutun "Onko astrologiasi omaa vai lainattua?" kesäkuulta 2019 voi lukea Saa:n blogista.


Lukijani ihmetteli erovaisuuksia neljän pilarin vuosiennusteessani malesialaisen metafysiikan supertähden Joey Yapin ennusteeseen verrattuna. Vastasin muistaakseni kysyjälle menetelmien eroista, avaamatta aihetta erityisemmin.


Olen itse Joey Yapin oppilaita, niin fengshuissa, neljässä pilarissa, kuin qimendunjiassa, joten miehen opit ovat varsin tuttuja minulle. Silti kirjoittaessaan tiiminsä kanssa vuosiennustettaan kulloisellekin vuodelle, hän ei mainitse käyttämiään menetelmiä - kyllin oppinut metafysiikan harjoittaja keksii ne itse.Kirjoitin SAA:n blogiin: "Hänen luomansa tyyli, tai käytäntö, on sen verran mullistava että lopputulos on niin erilainen, että lainaajat on helppo nähdä – jopa Suomessa asti". Herra Yap käyttää kahta eri astrologista menetelmää, joiden lisäksi vielä nk. onnentähtiä, sekä yhtä ennusmenetelmää luodakseen monisivuisen vuosiennusteensa. Yhtä näistä menetelmistä hän ei opeta lainkaan, eikä hän myöskään milloinkaan ole opettanut menetelmien rinnakkaiskäyttöä. Tästä syystä hänen ennusteitaan lähteenä käyttävät jäävät herkästi kiinni luvattomista lainauksista. 


Itse käytän vuosiennusteisiin fengshuissa lentävien tähtien menetelmää ja astrologiseen vuosiennustukseen neljän pilarin astrologiaa. Molemmat menetelmät ovat selkeitä ja usein kulkevat myös käsi-kädessä. Olen kirjoittanut blogissani runsaasti niin fengshuista, kuin neljästä pilaristakin; artikkelit löytyvät avainsanojen takaa listasta oikealla.


Joey Yapin kehittämä vuosiennuste rakentuu neljän pilarin lisäksi qimendunjiaan, sekä purppuratähden astrologiaan. Oman mausteensa keitokseen luo myös menetelmä yhdeksän tähden ki - joka on läheistä sukua lentäville tähdille. Qimendunjiasta olen kirjoittanut aiemmin blogissa, juttuja voi lukea  täältä.


"Tähtitaivas", kuva pixabay.


Purppuratähden astrologia tunnetaan myös ziweidoushuna, joka oli varsin pitkään ainoastaan keisarillisen perheen käytettävissä. Menetelmään voi tutustua elokuussa 2019 Helsingissä, kun asiantuntija Alena Himbytskaya, Master Zi Wei Feng Shui Academysta vierailee Suomen Fengshui ry:n luennoitsijana. Luennosta lisää yhdistyksen tapahtumakalenterista.Ziweidoushu on astrologinen menetelmä, joka muistuttaa länsimaista astrologiaa, mutta se pohjautuu neljään pilariin. Menetelmän kehitti Tang-dynastian aikana taolaistietäjä Lu Chun Yang 呂純陽 ja menetelmää lisäkehitti Song-dynastian aikana puolestaan Chen Xi Yi 陳希夷, sekä Luo Hong Xian 羅洪先 Ming-dynastian aikana (lähde: wikipedia).


Purppuratähden astrologinen menetelmä rakentuu laskennallisiin tähtien sijainteihin kulloisellakin hetkellä. Kiinassa keisari oli maailman napa, joten oli varsin luontevaa nimetä Pohjantähti keisaritähdeksi tai purppuratähdeksi, jonka ympärillä maailma pyörii. 


Ming-dynastian aikaisia astronomisia mittausvälineitä Vabriikin näyttelyssä Kielletty kaupunki, Tampereella 2017


Menetelmässä tutkitaan erinäisten nk. tähtien sijaintia ja vaikutusta ihmisen elämään. Ziweidoushu-kartta pitää sisällään kaksitoista huonetta, jotka kuvaavat eri elämänaloja ja näihin huoneisiin sijoitetaan tähdet. Tulkinta perustuu paitsi tähden sijaintiin, myös tähtien keskinäisiin suhteisiin. 


Purppuratähden astrologiaa on arvostettu Kiinassa ennusmenetelmänä sen suuren tarkkuuden tähden. Huomautan kuitenkin, että kyseessä on astrologinen menetelmä, ei ennusmenetelmä.


Astrologiseksi menetelmäksi on usein lueteltu myös yhdeksän tähden ki, eli yhdeksän tähden astrologia. Se on läheistä sukua lentäville tähdille, vaikka onkin enemmän ajan ilmiöihin painottuva. Astrologisena menetelmänä se on varsin helposti sisäistettävissä ja varsin suosittu itsetuntemuksen ohjaajana. Suomeksi aiheesta on kirjoittanut ainakin Kirsi Lohtaja ja Jukka-Pekka Lilja. 


Yksi neljän pilarin opettajistani, hollantilainen Heluo (Roel) Hill on erittäin ansioitunut yhdeksän tähden ki' n tutkija ja opettaja, jonka verkkosivulta aiheesta löytää englanniksi runsaasti tietoa. Hänen blogistaan löytyy erittäin asiantuntevia ja mielenkiintoisia artikkeleita niin neljästä pilarista, yhdeksän tähden ki' stä, kuin fengshuistakin. Linkistä voit siirtyä Heluon blogiin.

"Astrokalenteri" kuva pixabayKiinalaisia astrologisia menetelmiä on huomattava määrä, joita en kaikkia voi esitellä tässä. Osa menetelmistä ovat hyvin vanhoja ja liitetään nyttemmin pikemminkin kalenteriin, kuin astrologiaan, joihin voi tutustua fengshuimestari Päivi Vilkin kokoamassa kalenterissa, josta voi poimia runsaasti astrologista tietoa kulloisesta päivästä.


- Paula -


perjantai 21. kesäkuuta 2019

Me ollaan sankareita kaikkiJa kauas pilvet karkaavat


Juhannuksen aikaan suomalaiset palaavat mielellään juurilleen, joten tämän kirjoituksen otsikoiksi valikoitui kaksi suomalaisuutta kuvaavaa klassikkoa; J.Karjalaisen Sankarit biisistä lause ja Aki Kaurismäen elokuvan nimi.


Hyvistä aikeista huolimatta elämä ei aina etene suunnitellusti. Niin kävi minullekin, lauloi Pauli Hanhiniemi.


Vaikka astrologina tiedän ja tunnen oman karttani unissanikin, silti elämä joskus yllättää. Eväät loppui, minä heikkenin, kuuluvat sanat Kolmannen naisen kappaleessa Lautalla.


Syy pitkään radiohiljaisuuteeni löytyy pitkälti henkilökohtaisessa elämässäni - henkiset eväät loppuivat, kirjaimellisesti, toukokuussa. Aikaa edelsi kuitenkin usean kuukauden hyvin kuluttava ajanjakso.


Pyydän mitä nöyrimmin siis anteeksi asiakkailtani ja lukijoiltani. Ontuen työt jatkuvat, mutta kuitenkin jatkuvat.Jokainen ihminen on oman elämänsä sankari. Teemme valintoja ja päätöksiä elämässämme, joilla on joskus kauaskantoisiakin vaikutuksia. Useimmiten valintamme ovat tiedostamattomia; ymmärrämme motiivimme vasta ajan kuluttua. 


Haaveet ja pyrkimyksemme ovat kuin pilviä, joskus ne karkaavat. Aina ne haaveet ja pyrkimykset eivät ole edes omiamme, vaan periytyneitä tai meille ulkoa syötettyjä ajatusmalleja. 


Vastuu omasta hyvinvoinnista on jokaisella itsellään - fraasi, jonka voi lukea liki jokaisesta hyvinvointiin liittyvästä artikkelista. Joskus paine elämänmuutokselle on kasvanut niin voimakkaaksi, että emme voi karttaa sitä voimaa, vaan kohtaamme sen. Tällaisen elämänmuutoksen kynnyksellä elän juuri nyt. Pyydän siis kärsivällisyyttä, etenkin asiakkailtani - hiljaa hyvä tulee.


 
Levollista ja leppoisaa Juhannusta toivottaen, J.Karjalaisen Sankarit tahdissa!


- Paula -
 

 

maanantai 8. huhtikuuta 2019

Ennustamista ja manifestointia Malesiassa


Ennusmenetelmiä ja meditaatiotaKuala Lumpur Qimen Live 2019Sanotaan, että vierivä kivi ei sammaloidu. Sammaloitumistani estää paitsi matkailu, myös opiskelu ja itseni kehittäminen. Tein pikaisen visiitin Malesian pääkaupunkiin Kuala Lumpuriin maalis-huhtikuun taitteessa, hakien lisää oppeja ja virikkeitä.


Olen opiskellut qimendundjiaa jo aiemmin, mestari Joseph Yu'n etäkurssilla. Siinä missä mestari Joseph opettaa teknisesti aihetta, malesialainen Joey Yap painottaa tulkintaa.


Vastuu oppien ymmärtämisestä on aina kuitenkin opiskelijalla, kuten myös tiedon käyttö.


Qimendundjiaa kutsutaan fengshuin kruununjalokiveksi. Menetelmässä yhdistyy ennustaminen, sijainti tai suunta. Menetelmä on haasteellinen, sillä se kuvaa myös neljättä ja viidettä ulottuvuutta, tai peräti seitsemättä ulottuvuutta. Se kuvaa yksinkertaistetusti aikaa, sijaintia, tapahtumaa ja aihetta samanaikaisesti. 


Tavoitteiden kiteyttäminen ja kuinka saavuttaa ne.


Aika ulottuvuutena voi edustaa samanaikaisesti menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Menetelmän avulla voidaan kuvailla hetken energialaatua ja sen vaikutusta läsnäoleviin tapahtumiin, henkilöihin ja aihepiireihin. Oman leimansa tapahtumien kulkuun luovat lisäksi kaukaiset tähdistöt, jotka joko sinetöivät tai tyrmäävät tapahtumien kulun.


Menetelmän avulla voidaan tutkia henkilön kohtaloa ja karmaa, tulkita ja ennustaa erinäisten tapahtumien kulkua ja kestoa, ratkaista ongelmia, suunnitella strategisesti eri toimia, ajoittaa strategisesti toimet suotuisasti, tehdä päätöksiä ja valintoja, mutta menetelmän avulla voidaan myös manifestoida toiveita.


Qimendunjia on kuin universumin shakkilauta, mutta se pitää sisällään useampia kerrostumia ja pelaajia. Ihminen ja tapahtumat ovat vain yksi tekijä, mutta voidessaan ennakoida muiden pelaajien toimia, ihminen pystyy muuttamaan lähitulevaisuuden tapahtumienkulkua.


Ennusmenetelmiä on tutkittu ja käytetty ikiajoista asti. Selvännäkijöitä ja shamaaneja on arvostettu myös meedioina. Qimendunjia on teknisempi menetelmä, mutta tulkitsijaa auttaa hyvä yhteys alitajuntaan.


Toiveiden manifestointi on itsessään menetelmä menetelmän sisässä. Kyse on pikemminkin alitajunnan käskyttämisestä. Menetelmä edellyttää hyvää yhteyttä alitajuntaan, mutta myös ymmärrystä manifestoinnin laista - kuinka energia muuntuu toiseksi energiaksi. 


Taolaiset tietäjät olivat shamaaneja, jotka osasivat tulkita ympäristön luomista pienistä tunnisteista ajan laatua ja tapahtumien kulkua. He ymmärsivät myös eri ilmiöiden elinkaaria, seurattuaan satoja, jollei tuhansia vuosia ilmiöitä ympäristössään.


Tämän päivän keskivertoharrastajakin voi herkistyä tulkitsemaan ennusmerkkejä ympäristöstään, tai voi oppia kiinnittämään huomiota merkkeihin. Ehkä olet itsekin huomannut, että kiinnität mahdollisesti huomiosi tiettyihin asioihin? Merkkeinä voivat toimia niin numeroyhdistelmät, määrätyt sanat tai kuvat, ilmiöt tai unet. 


Onko sinulla tällaisia taipumuksia? Itse näen useimmiten lintuja, sulkia tai lintujen kuvia merkkeinä. Tilanteeseen liittyy myös voimakas "tietämisen tunne", tunne että jotain on tapahtumassa. 


Keskittyessäsi ongelmiisi ja vastoinkäymisiisi, luovutat energiaa ongelmalle. Keskity siihen mitä voit muuttaa, älä siihen, mitä ET voi muuttaa!


Halutessasi manifestoida toiveitasi sinun on oltava hyvin huolellinen ja tarkka toiveidesi suhteen. Epämääräisiä unelmia ei voi toteuttaa, kuten lottovoittoa, sillä siihen vaikuttaa myös sattuma. Toiveiden on oltava realistisia ja kutakin toivetta kohden on uhrattava omaa energiaa - mikään ei tipahda taivaasta. Kyse ei ole siis mistään aarrekarttaleikistä, vaan todellisista tavoitteista.


Toiveiden manifestointia voi harjoittaa usealla tavalla, mutta qimendunjiaa hyödyntäen se tapahtuu meditaation avulla. Menetelmää käyttäen käskytetään ja ohjataan alitajuntaa meditaation aikana kohti toivottua tulosta. Jotta toive toteutuisi on tehtävä uhraus tai suoritettava eräänlainen maksu. 


Esimerkiksi halutessasi lopettaa tupakoinnin, uhraus tai maksu toteutuneesta toiveesta on tupakasta luopuminen. Tapahtumassa pyydetään siis alitajunnalta apua ja tukea päämäärien toteutumiseen. 


Toivoessasi esimerkiksi matkaa, tulee sinun mahdollisesti säästää sitä varten, tai järjestää aikataulusi niin, että matkasi on edes mahdollinen. Uhrauksesi on liityttävä rahan säästämiseen tai aikataulusi uudelleen järjestämiseen. Tämä vain helposti ymmärrettävänä esimerkkinä.


Qimendunjia- ennustus tehdään luoshuun, johon sijoitetaan monimutkaisten laskujen mukaisesti henget, tilanteeseen vaikuttavat ihmiset, tähdet, ovet ja tähdistöt. 


Kullakin ihmistä tai ihmisjoukkoa kuvaavalla merkillä on elementti ja polariteetti. Tähdet, ovet ja tähdistöt omaavat elementtejä, joista osa on suotuisampia kuin toiset, riippuen näiden suhteesta aiheeseen, kysyjään, keskinäisiin suhteisiin, sekä luoshun ilmansuunnan elementtiin.


Jokaiseen henkeen, tähteen, oveen, tähdistöön ja ihmisjoukkoon liitetään attribuutteja, jotka kuvaavat kysymyksen aihetta tai tulkittavaa tilannetta.


Tulkintakaavio 29.3.2019 klo 11-13 KL


Qimendunjia ei sovellu kaikkeen ennustamiseen, sillä se on turhan monimutkainen esimerkiksi kyllä - ei kysymyksiin. Yksinkertaisiin kysymyksiin voi soveltaa esimerkiksi yijingiä. Tunnepuolen huoliin soveltuvat mielestäni paremmin kortit.


Opiskeltuani hieman lisää ja harjoiteltuani taitojani, kuvaan muutamia esimerkkejä teille erillisessä blogikirjoituksessa.


Malesian matkani osoittautui varsin hyväksi, sillä saatoin tavata joukon vanhoja tuttuja ja vahvistaa yhteyttämme ja yhteisiä tavoitteitamme metafysiikan saralla. Kiitän heitä ja matkatoveriani Susannaa Suomesta inspiraatiosta ja vertaistuesta, puhumattakaan loistavasta seurasta!


- Paula -


Minulla on siivet, enää ei tarvitse kuin oppia lentämään!

lauantai 23. maaliskuuta 2019

Oikeaan aikaan oikeassa paikassaHyvä ajoitus helpottaa elämää


Onko sinusta milloinkaan tuntunut siltä, että hyvästä yrityksestä ja ponnisteluista huolimatta elämässä tuntuu kaikki menevän pieleen, eikä mikään ota onnistuakseen toivotusti? Mikäli vastasit mielessäsi "kyllä", et ole yksin. Kaikelle on aikansa ja paikkansa.


Kiinalaisen metafysiikan yksi kulmakivistä on päivänvalinta, jota hyväksikäyttäen pyritään helpottamaan elämää, aina kun mahdollista. Mietit varmasti tässä yhteydessä "miten". Minäpä kerron.


Siinä missä länsimaissa luotetaan tuuriin, omaan lahjakkuuteen, yleiseen hyvään tahtoon tai tahdonvoimaan, kiinalainen kulttuuri on luonut hyvin monimutkaisen järjestelmän tukemaan ihmistä arjessa - päivävalinnan.


Kiinalaisia kalentereita on erilaisia, erilaisiin tarkoituksiin. Henkilökohtaiseen päivänvalintaan, eli Ze Ri'hin, käytetään useimmiten neljään pilariin ja qimendundjiaan perustuvia kalentereita. 


Yleisempiin toimiin voidaan käyttää jianchu-kalenteria, joka on varhaisen Han-dynastian ajalta ja joka tunnetaan suomenkielellä Kaksitoista päivystävää virkamiestä. Toinen yleiskalenteri on xiufendu-kalenteri, eli 28 tähtikuviota.


Fengshuimestari Päivi Vilkin verkkosivuilta löydät mm kiinalaisen KALENTERIN.


Fengshuista tuttuja Tai Sui'ta, sansha'ta, wudutijania ja jidutiania tulee huomioida niin maakaivuutöissä, kuin rakennustöissä. 


Neljä pilaria on astrologinen menetelmä, jota tutkimalla voidaan päätyä suotuisiin ajanjaksoihin ja vähemmin suotuisiin ajanjaksoihin ihmisen elämässä. Tietoon nojaten voidaan valita eri toimille elämässä suotuisat ajat ja toimet, kuten opinnoille, perheen perustamiselle jne. Tietoon nojautuen voidaan myös välttää turhia vastoinkäymisiä, ymmärtäen ajan laadun olevan vastoin ihmisen tavoitteita.


Neljästä pilarista johdettu purppuratähden astrologia, eli ziweidoushu, jakaa yksityiskohtaisempaa informaatiota liittyen eri elämänaloihin ja ajoitukseen.


Japanilaisten kehittämä yhdeksän tähden ki on eräänlainen astrologinen menetelmä myös, jota hyödyntämällä voi suunnitella elämänsä päälinjoja.


Ennusmenetelmiä lähentyvät monimutkaiset menetelmät, kuten qimendunjia sekä daliuren kuvaavat henkisiä ulottuvuuksia ajassa, sekä ilmiöiden elinkaaria. Qimendunjiaa apuna käyttäen voi henkilö saavuttaa suuria etuja elämässä, voidessaan ennakoida paitsi ajoituksen, mutta myös oikean toimen suhteessa ajoitukseen ja sijaintiin.


Ennustaminen saattaa kuulostaa hupaisalta, mutta se edellyttää herkkyyttä ja vahvaa yhteyttä alitajuntaan. Kiinalaisista ennusmenetelmistä yijing on vanhin ja tunnetuin. Siitäkin on useita variaatioita, mutta kaikki variaatiot perustuvat silti heksagrammeihin. Yijing-arvontaa voidaan hyödyntää elämässä myös eri toimien ajoittamisessa.


Itselleni päivänvalinta on osa jokapäiväistä arkea. Sen avulla suunnittelen mahdollisimman huolellisesti tärkeät tehtävät ja tapahtumat, vältellen täyttämästä kalenteria ajanjaksoina, joka ei tue toimiani tai terveyttäni. Tämä vuosi on kokonaisuudessaan vuosi, jolloin vältän ottamasta vastuuta, riskejä tai kuormittavia tehtäviä. Tästä syystä myös blogi päivittyy harvemmin.


Kuvakaappaus tapahtuman järjestäjän sivuilta.


Seuraavat pari viikkoa olen jälleen Aasiassa opiskelemassa, joten blogi päivittyy vasta matkani jälkeen. Ajoitus ei ole tosin ihanteellinen, sillä jokaiseen pilariini kohdistuu yhteenotto, matkapäivää hallitsee matkoille epäsuotuisa virkamies, mutta yijing-arvonta antoi kahdesti eri aikoina kuitenkin suotuisat heksagrammit, joka tosin varoittavat ruokaan liittyvästä vaarasta. 


Matkasuuntani kaakkoon on kuitenkin qimendunjian mukaan suotuisa, sillä ilmansuunnasta löydän Taivaallisen Neuvonantajan. Kaakon ilmansuunnasta löydän myös nk Jade Neidon, Ding-rungon, joka edistää verkostoitumista ja oppineita tavoitteitani. Qimendunjia-kartta kuvaa ilmansuunnassa vaikuttavaa Sheng, eli Elämän ovea, joka kuvaa uuden syntymää ja aloitteellisuutta. Tilannetta hallitsee lisäksi oma kohtaloni vartija Punainen Feeniks. 


Tälle opintomatkalle ei voi siltikään lähteä kuin torvet soitellen sotaan, vaikka ennusmerkit ovatkin suotuisat. Matkani jälkeen raportoin, kuinka hyvin ennusmerkit pitivät paikkansa. Matkavarustuksiini kuuluu poikkeuksellisesti tällä kertaa myös matka-apteekki ja varsin kattava vakuutus!


Palaamisiin Kuala Lumpurin matkan jälkeen!

- Paula -

lauantai 2. maaliskuuta 2019

Haaveiden matka Kiinaan


Fengshui-kiertomatkani reitti merkattu punaisella vanhaan Kiinan karttaan


Haaveiden täyttymysFengshui ja neljän pilarin astrologia on ollut intohimoni jo kymmenen vuotta. Aina opintojeni alkumetreiltä lähtien halusin käydä Kiinassa, fengshuin alkulähteillä. Sen matkan toteutin syksyllä 2017. Toivottavasti matkani ei jää viimeiseksi Kiinaan!Liki kolmeviikkoinen fengshui-kiertomatkani alkoi Guanzhousta, entisestä Kantonista, Helmijoen suistolla. Paikka valikoitui hyvien lentoyhteyksien tähden, sillä ryhmämme 12 jäsentä tulivat ympäri maailman.


Moderni kaupunki on vilkas metropoli ja suurin kaupallinen keskus mantereen puolella eteläisessä Kiinassa, Hong Kongin ohessa. Menneisyyden opium-kaupasta ei ollut edes muistoja jäljellä.


Matkamme alku oli raskas kaikille, sillä opettelimme tuntemaan toisiamme ryhmässä ja yritimme sopeutua Etelä-Kiinan järjettömään kuumuuteen ja kosteuteen.


Jännittävä matka alkaaOma matkani ei alkanut kovinkaan mukavasti, sillä heti Hong Kongiin laskeuduttuani puhelimeni varastettiin. Ulkomailla ollen, ilman puhelinta, oloni oli kieltämättä melko turvaton. Puhelimen mukana katosi luonnollisesti myös valtavasti matkaan liittyvää informaatiota.


Kehnosta alusta huolimatta jatkoin matkaani Hong Kongista junalla mantereelle, Guanzhouhin. Jättiläismäisessä kaupungissa on neljä rautatieasemaa. Junani pääteasema oli itäisellä laidalla ja matkani jatkui julkisilla vielä parin tunnin verran pohjoislaidalle, missä hotelli sijaitsi.


Päästyäni vihdoinkin perille, saatoin huokaista helpotuksesta. Olin matkustanut kotoa 32 tuntia ummistamatta silmiäni, joten olin äärettömän väsynyt. Silti ryhdistäydyin ja lähdin tapaamaan ryhmäämme, meille varatulle illalliselle.


Pullman-hotellin jättiläismäinen aula, Guanzhou, elokuu 2017

Ryhmässämme oli 12 jäsentä, joista valtaosa tuli Australiasta. Mukana oli myös iäkäs amerikkalaispariskunta Keski-Lännestä, indonesialainen fengshui-mestari, puolalainen nainen, Kaliforniassa pitkään asunut latvialainen ja japanilainen rouva lisäkseni. Ryhmä vaikutti varsin mukavalta ja kansainväliseltä ja mukana oli todellisia osaajia, kuin aloittelijoitakin. 


Varsinainen kiertomatkamme alkoi heti seuraavana aamuna, aamiaisen jälkeen. Yliväsyneenä ja mieli sumuisena tallustin muun ryhmän mukana Guanzhoun kaduilla, vanhemmissa kaupunginosissa. 


Guanzhoun kaupungin laitamilta 2017

Kaupungin laitamilla asuttiin vielä kylämäisesti, pienissä taloissa. Kadut olivat enemmänkin kujia ja asukkaat kasvattivat paljon ruokaa itse. Talon ovenpielessä saattoi komeilla valtaisia paprika- tai tomaattipensaita, siinä missä meillä kesäkukkia.


Kaupunkilaiset onkivat kaloja suistoalueen vesistöistä, vaikka vedet vaikuttivat hyvin saastuneilta. Kalaa sai toki ostaa kaupoista, mutta ruokaskandaalien takia moni kiinalainen oli menettänyt luottamuksensa elintarviketeollisuuteen. Ja kuuluuhan kiinalaiseen kulttuuriin yleisesti tuoreen lähiruoan arvostus.


Kaloja kuivumassa sillankaiteella Guanzhoussa, elokuussa 2017

Kiertomatkamme pääpaino oli muotokoulukunnan opeissa, mutta Guanzhoussa keskityimme kompassikoulukunnan lentäviin tähtiin. Kävimme oppaamme, fengshuimestari Jodi Brunnerin, asiakkaan luona yrityskäynnillä. 


Yirtyskäynti oli varsin hauskaa, lähinnä siksi, että kaksi nuorta kiinalaisnaista piti pohjoismaalaistyylistä kukkapuotia ja opettivat eurooppalaistyylistä sidontaa. Sain kunnian esiintyä heidän weechat-mainosvideolla ja selostaa mitä tanskalaisella hygge-sanalla tarkoitetaan ja kuinka sana lausutaan!


Kukkiensidontaliikkeen naiset Guanzhoussa

Syötyämme varsin eksoottisen lounaan yhdessä, toisen yrittäjän äidin tanssiessa perinteistä paikallista tanssia ahtaassa kyläravintolan kabinetissa, jätimme hyvästit hirviömäisen suurelle kaupungille. Tilausbussimme kyyditsi meidät rautatieasemalle, josta varsinainen matkamme alkoi.


Sokeritoppavuorien Shangri-LaHelmijoen suistoalueen kala-altaita Guanzhoustä lähtiessämme kuvattuna junan ikkunasta


Junamatkamme päättyi viidensadankilometrin päässä hyvin myöhään illalla. Olimme saapuneet Guiliniin, Guangxi'n maakuntaan. Guilin on klassisessa kiinalaisessa kirjallisuudessa ylistetty taiteilijoiden ja runoilijoiden tyyssija Li-joen (Lijiang) rannalla, jonka väitetään innoittaneen myös Shangri-La'n kirjoittajaa.


Kuumassa, kosteassa yössä tuoksui voimakkaasti Osmanthuksen kukka, jonka mukaan parituhatvuotinen kaupunki oli saanut nimensä. Ehdimme illalla kiertää kaupungin sydämessä sijaitsevan laajan puiston järvet, jonne on rakennettu Aurinko ja Kuu pagodat.


Aurinko ja Kuu pagodat, Guilin 2017


Pimeydessä loistavat pagodat, sekä veteen heijastuvat valot ympäristöstä olivat satumaiset. Kaukana kaupungin yllä saattoi nähdä ympäröivien karstivuorten ääriviivat pikimustina tummaa taivasta vasten. Kuuman kostea yö oli liki taianomainen tunnelmaltaan! 


Valitettavasti taian rikkoi pettymys hotellin siisteydestä. Yö oli haasteellinen liki kaikille, mutta aamiainen suoranainen järkytys! Kahvi-addiktina itkin verta joutuessani tyytyä haaleaan vihreään teeheen ja jäähtyneeseen kulholliseen nuudeleita. Hepposilla eväillä piti siis pärjätä todella pitkä päivä jokiristeilyllä.


Norsunkärsäkukkula bussin ikkunasta kuvattuna sumuisena aamuna 2017


Guilin on yksi fengshuin kannalta mielenkiintoisimpia kaupunkeja eteläisessä Kiinassa. Kiertomatkamme aikataulu ei vain sallinut jäädä tutustumaan välietappiimme. Guilinissa olisi nähtävää fengshui-turistille useaksi päiväksi. Kaupungin tunnusomaisiin nähtävyyksiin lukeutuu paitsi Oppineiden hatuksi kutsuttu vuori, mutta myös Persikankukkajoki ja Norsunkärsäkukkula.


Oppineen hattu, tai Kynätelinevuori, Guilin 2017

Bussimme kuljetti ryhmämme Li-joen törmälle, mistä siirryimme jokialuksiin. Pakaasimme matkasivat maanteitse jokiristeilyn määränpäähän, Yangshuohon, missä viettimme seuraavat päivät.


Lijokiristeilyt houkuttelevat Guiliniin suunnattomat määrät turisteja vuosittain. Tätä youtube-videota katsoessa ymmärtää hyvin miksi.


Jokiristeilyä olin odottanut innokkaasti, sillä joen varrella minun oli mahdollista nähdä kaikki ne vuorimuodot ja enemmänkin, kuin mitä Hautauskirjassa kuvailtiin. Hautauskirja on modernin fengshuin vanhin säilynyt klassikko, joka tulisi jokaisen fengshuin harrastajan lukea.


Jokiristeilystä ja karsteista kirjoitan toisessa blogiartikkelissa erikseen.

- Paula -