keskiviikko 24. heinäkuuta 2019

Veden aikakausiTyyntä vai tyrskyä?


Vesi vanhin voitehista, kuuluu sananlasku, kuvaillen veden merkitystä elämälle. Vesi kuuluu myös moneen myyttiseen syntyyn, alkaen Kalevalan maailmansynnystä. Veden aikakausi on alkanut viime talvena, mutta se lyö voimallisesti läpi vasta nyt elokuussa. Mitä se mahdollisesti merkitsee, siitä lisää.


Joulukuussa 2018, talvikuukautena, alkoi hienovarainen liukuma uuteen, veden aikakauteen. Kiinalaisittain kukin aikakausi kestää koko jiazi-kierron, eli tässä tapauksessa 60 kuukautta, jona aikana vesi elementtinä on hallitseva. 

Veden aikakauden aloitti maasian vuosi, jota elämme paraikaa. Yin-maa on heikko ja heikkenee syksyä kohden, sillä se ei saa vuohen kuukauden päätyttyä elokuun alussa enää ulkoista tukea lainkaan.

Elokuun 8. päivä siirrymme kalenterissa vesiapinan kuukauteen, mikä lisää rajusti energioihin veden voimaa. Apinan kuukauden myötä vahva yang-vesi lisääntyy. Konfliktiriski on korkea, niin maailmanpoliittisesti, kuin henkilötasollakin.


Mitä vesi merkitsee astrologisesti yksilötasolla?Jokaisessa astrologisessa kartassa vesi edustaa eri asioita, riippuen henkilön päivänmestarista, joka kuvaa henkilön tapaa toimia, tuntea ja reagoida. Yleisellä tasolla vesi elementtinä kuvastaa alitajuntaa, pelkoja, mutta myös viisautta, joka on ammennettu alitajunnan kautta. Vesi edustaa toki älykkyyttä ja kommunikaatiotakin, mutta pikemminkin lahjakkuutena, kuin konkreettisena taipumuksena.

Yksilön päivänmestari reagoi eri tavoin eri elementteihin, sillä kukin elementti edustaa eri osa-aluetta elämässä ja niin ollen painotus henkilökohtaisella kartalla on aina erilainen.

Puupäivänmestarille vesi edustaa suojelijaa. Silloin painotus on kaikessa, mikä tukee itseä, luo turvaa, vahvistaa persoonaa. Kyseessä voi olla yhtälailla koti, kuin harrastukset, terveys, tai myös opinnot. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että veden ollessa epäsuotuisa elementti, vaikutus ei ole myönteinen automaattisesti, vaan voi tuoda tullessaan paljonkin haasteita.
Tulipäivänmestarille vesi edustaa valtaa. Naispuoliselle tulipäivänmestarille valta on ns. puolisoelementti, jolloin parisuhderintamalla voi esiintyä muutoksia tai haasteita. Valta kuvastaa myös sisäistä valtaa, itsehillintää ja kontrollia. Valtaan liittyy aina vastuu, jolloin esimerkiksi vastuut elämässä saattavat lisääntyä. 

Maapäivänmestarille vesi edustaa vaurautta, sillä maa hallitsee vettä. Tämä siis yksinkertaistetusti; pehmeä yin-maa hallitsee huonosti voimakasta yang-vettä, jolloin pikemminkin vauraus voi ottaa hallinnan. Miespuoliselle maapäivänmestarille vesi on ns. puolisoelementti, eli parisuhderintama voi aktivoitua.

Ajatus vauraudesta nähdään useimmiten liian yksinkertaistetusti rahana ja omaisuutena, mutta vauraus kuvastaa laajassa perspektiivissä kaikkea mitä hallitset - taitoja ja ominaisuuksia, mutta myös lahjakkuutta ja jopa parisuhdetta. 

Metallipäivänmestarille vesi edustaa ilmaisua; työtä, itseilmaisua eri keinoin, konkreettista tekemistä, mutta myös ajattelua. Metallin ja veden yhdistelmä kirkastaa ajatuksen metallin erottelevan ominaisuuden tähden. Mutta yhdistelmä voi olla hyvin sentimentaalinenkin. Veden ollessa epäsuotuisa, aikakausi voi olla tunne-elämälle raskas, mutta puhdistava.

Vesipäivänmestarille vesi edustaa itseä - toveria, kilpailijaa, tukea. Voimakkaalle vesipäivänmestarille lisävesi voi luoda painetta kilpailla, se voi myös uuvuttaa tai lisätä sosiaalista elämää. Heikko vesipäivänmestari voi tuntea aikakauden ilmapiirin pyrkimyksiään tukevana, mutta myös sosiaalista tukea luovana.


Suotuisa vai epäsuotuisa?

Elementti neljän pilarin kartalla voi olla suotuisa tai epäsuotuisa, riippuen kartasta kokonaisuutena. Eri onnenpilarien aikana elementin suotuisuus voi myös vaihdella. Kokonaisuus ratkaisee aina.

Suotuisa ei merkitse hyvää tai helppoa, sen enempää kuin epäsuotuisa merkitsisi huonoa tai haasteellista. Kartta on nähtävä ikään kuin maisemana, jossa eri sääolosuhteet vaihtelevat. Luonnon rytmiin kuuluu vaihtelevuus ja uusiutuminen, elementit luovat dynamiikkaa karttaan. Pyrkimys on aina tasapainoon.

Suotuisa elementti voi luoda haasteita, jotta ihminen kehittyisi. Epäsuotuisa elementti saattaa lukita ihmisen, estää kehitystä, jos sen taakse piiloutuu. Täten tiedostaminen on avainasemassa. Suotuisaa on henkilön kehitys, epäsuotuisaa pysähtyneisyys. Siksi ei voi suoralta kädeltä sanoa suotuisaa elementtiä helpoksi, sillä sekin voi luoda sisäistä vastustusta. Se, kuinka reagoimme tilanteeseen, riippuu pitkälti henkilön kehittyneisyydestä.


Syksyn energiat


Elokuun 8. päivä siirrymme vesiapinan kuukauteen. Maasian, eli vuoden energia, on piilevästi ristiriitainen vesiapinan kuukauden energian kanssa. Voimakas yang-vesi liettää pehmeän yin-maan. Lisää kitkaa luo metallin ja puun piilevä yhteenotto kuukauden ja vuoden maallisten oksien välillä. 

Maailmanpoliittisesti ajatellen alkava kuukausi on kriittinen; leimahtaako Hormuzinsalmen tapahtumat täysimittaiseksi sodaksi? Nujertaako Kiina Hong Kongin mielenosoitukset kuinka kovakouraisesti? 

Pitämälläni vuosiluennolla puhuin paljon juuri kytevästä aggressiivisuudesta, joka piilee maasian maallisessa oksassa. Vesiapinan kuukausi kääntää uuden lehden vuosienergioiden suhteen - pinnan alla kytevä vihamielisyys nousee pintaan. Henkilötasolla se voi myös johtaa yllättäviin konflikteihin. Myönteistä tilanteessa on se, että piilevien elementtien yang-metallin ja yang-puun ottaessa yhteen, kriisi on käsiteltävissä. 

* * *

Neljän pilarin laskuri Suomen Fengshui ry sivustolla

Suomen Fengshui ry:lle pitämäni vuosiluento, jonka neljän pilarin osuus alkaa 47.27 minuutin kohdalla:

- Paula -


   


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti