sunnuntai 18. huhtikuuta 2021

Värien voima


Ehkä fengshui-harrastajana tiedät, että väreillä ja valolla on varsin suuri merkitys siihen, kuinka koemme ympäristömme. Pimeässä emme erota värejä, mutta emme myöskään tilan rajoja. Fengshuissa värit liitetään elementteihin, aivan kuten muodotkin. Mutta ilman valoa emme erota sen enempää muotoja, kuin värejäkään.

Mistä on oikein kyse, puhuttaessa valosta ja väreistä?


Moni meistä on pohtinut valon ja värin fysikaalisia ominaisuuksia viimeksi ehkä koulussa, usein kohtalaisen kauan aikaa sitten. Näkyvän valon spektri on nähtävissä valon läpäistessä lasiprisman. Tällöin valon eri aaltopituudet tulevat näkyväksi väreinä. Värit edustavat siis valoa, joilla on eri taajuuksia.


Ihminen on herkkä olento. Paitsi että meillä on fyysinen keho, lihaa, luuta ja nahkaa, meillä on useita energiakehoja. Oma energiamme värähtelee tietyillä taajuuksilla, mielemme värähtelee eri taajuuksilla ajatellessamme tai ollessamme levossa. Joten on varsin ymmärrettävää, että aistimme ja reagoimme eri tavoin eri valotaajuuksiin.

Me sekä näemme, että tunnemme valon ja värit. Aivojen aistikeskus, talamus, vastaanottaa informaatiota non-stop, sekä kehon sisäistä, että kehon ulkoista informaatiota. Talamus keskustelee hypotalamuksen ja aivolisäkkeen kanssa, jotka säätelevät muun muassa hormonitoimintaa, sisäistä kelloa, nälän- ja väsymyksen tunnetta, verenpainetta, kehon lämpötilaa, seksuaalisia toimintoja, nestetasapainoa jne. Eli valo ja värit vaikuttavat paljon paitsi kehon toimintoihin, myös mieleen ja mielialaan!


Meillä kaikilla on erilaisia värimieltymyksiä, jotka usein heijastuvat paitsi pukeutumiseemme, myös kotiimme. Tasapainon löytäminen värien käytössä on äärettömän tärkeää, sillä pitkän ajan kuluessa epätasapaino vaikuttaa fyysiseen terveyteen juuri kehon toimintojen kautta.

Värien psyykkinen vaikutus


Väripsykologia on tieteenala, joka tutkii värien vaikutusta fysiologiaan, mieleen ja tunteisiin. Varsin pitkään on tiedetty muun muassa punaisen värin kohentavan valppautta, mutta myös verenpainetta, riippumatta ihmisen etnisestä- tai kulttuuritaustastaan. Punainen on luonnon varoitusväri, joka ilmaisee vaaraa. Valon spektreistä punaisen aallonpituus on pisin.


Valospektrin toisessa ääripäässä on violetti, jonka aallonpituus on lyhyin. Violetti on sekoitus punaista ja sinistä. Toiseksi lyhyin aallonpituus on sinisellä valolla. Auringon sininen valo vaikuttaa käpylisäkkeeseen, estäen melatoniinin tuotannon valoisaan aikaan, joten se säätelee vuorokausirytmiämme. Näkyvän valon spektriin, violetin ja punaisen valon väliin mahtuvat sininen, syaani, vihreä, keltainen sekä oranssi.
Useat tieteelliset tutkimustulokset viittaavat luonnon rauhoittavaan vaikutukseen. Vihreän ja sinisten sävyjen sanotaan rauhoittavan juuri niiden neutraalien, luontoa matkivien ominaisuuksien tähden. Ero värin, valotaajuuden ja luonnonkasvien välillä on kuitenkin mittava. Värit luovat toki mielleyhtymiä, mutta ne eivät korvaa luontoa, kuten eivät kuvatkaan. Kasveilla on havaittu olevan energiakenttä, kuten ihmisilläkin, joten kasvit ”tiedostavat” toisen kasvin, kuten ihminenkin tiedostaa kaiken elollisen.

Värit fengshuissa


Kiinalainen metafysiikka on holistista, se pohjautuu taolaiseen perusajatukseen maailmankaikkeuden luovasta elinvoimasta, qi’stä. Luova elinvoima voidaan nähdä sekä vastaanottavana yin- tai läpitunkevana yang-elinvoimana. Tämä luova elinvoima ilmenee eri aikoina eri tavoin, silloin puhutaan wuxing’ista, eli ehkä helpommin ymmärrettävämmin viitenä eri elementtinä. Qi’llä on ilmenemissuunta, jota kuvataan paitsi muodoin, myös värein, soinnuin, tuntein, mauin, frekvenssein ja niin edelleen.

Puuelementtiin liitetään kaikki vihreän ja siniset sävyt. Aivan kuten kasvien kasvu pyrkii ylöspäin ja puiden latvuksissa kasvu suuntautuu kohti valoa, samoin käyttäytyy puu elementin qi. Planeetoista Jupiter liitetään puuelementtiin, sillä sen ominaisuuksiin liitetään kasvu.


Tulielementtiin liitetään hehkuvat punaisen ja purppuran sävyt. Tulen qi on säteilevää ja kuumaa, ulospäin suuntautuvaa – aivan kuten nuotion loimu se säteilee lämpöä, valoa sekä iloa. Planeetoista tulielementtiä edustaa kiihkeä Mars. Runsas punaisen värin käyttö uuvuttaa pidemmän päälle, sillä se käyttää energianlähteenään puuelementin elinvoimaa.
Maaelementtiin liitetään ruskean, keltaisen ja oranssin sävyt. Luova elinvoima, qi, on vakaa, hiljainen ja kerryttävä. Planeetoista liitetään Saturnus maaelementtiin. Maaelementti saa voimansa tulielementistä, joten hyvin runsas ruskean värin käyttö voi johtaa ilottomuuden tunteeseen.


Metallielementtiin liitetään metallin sävyt kuten hopea ja kulta, mutta myös valkoinen. Metallielementin elinvoima on tiivistyvää, sisään päin kääntyvää ja erottelevaa. Planeetoista Venus liitetään metallielementtiin. Metallielementti saa tukensa maaelementistä. Ylikorostunut metallielementin käyttö voi ajan saatossa luoda selittämätöntä tyytymättömyyttä, sekä surun ja ahdistuksen tunteita. Metallielementti luovuttaa elinvoimaa vesielementille.
Vesielementtiin liitetään musta ja kaikki hyvin tummat sävyt, kuten yönsininen. Vesielementin elinvoima on vajoavaa ja leviävää, painetta muodostavaa. Planeetoista Merkurius liitetään vesielementtiin. Vesielementti ravitsee puuelementtiä, saaden elinvoimaa metallielementistä. Liiallinen vesielementin käyttö voi johtaa ahdistuneisuuteen, toivottomuuden ja eristäytyneisyyden tunteisiin.

Elinvoiman kiertokulku


Luova elinvoima, qi siis, ei tuhoudu, se ainoastaan muuttaa muotoaan, siirtäen elinvoimaa laadusta toiseen. Siinä missä tulielementti tukee maaelementtiä, samainen tulielementti hallitsee metallielementtiä.


Elinvoiman kontrolloiva kiertokulku voi olla yhtä tärkeä, kuin luova tai heikentävä kiertokulku. Liiaksi rönsyilevä puuelementti sairastuu ja tukehtuu vähitellen, jos sitä ei karsi. Puuelementti edustaa luovuutta ja kasvua. Jotta luovuus ja kasvu on tervettä ja vahvaa, turhia rönsyjä on poistettava. Samalla tavoin maaelementti pysyy terveenä ja kuohkeana, kun puuelementin juuret estävät maan tiivistymisen.


Rajoittavalla kiertokululla on jalostava merkitys, jota harvemmin tulemme ajatelleeksi, mutta siinä on myös poikkeus. 


Fengshuissa ihmisen ajatellaan edustavan tiettyä elementtiä, elämänlukunsa mukaisesti. Elämänluku, eli ming gua, kuvaa henkilön elementillistä suhdetta ympäristöön. Ihmisen ollessa kyseessä, ming guaa rajoittava elementti ei ole suotuisa, päinvastoin! Rajoittava elinvoima voi kirjaimellisesti heikentää ihmisen elinvoimaa. Tästä syystä on tärkeää tietää oma elämänluku, jotta voi huomioida sen ympäristössään. Elämänluvusta kirjoitan lisää tulevaisuudessa.

- Paula -

Kaikki kuvat Pixabay.lauantai 13. helmikuuta 2021

Fengshui vuodelle 2021

 


Lentävät tähdet 2021Vaikka kiinalaista uuttavuotta, eli Kevätjuhlaa, juhlitaankin kuunkierron mukaan, niin fengshuissa käytetään aurinkokalenteria ja tällöin Kevään alku, Li Chun (立春), asettuu aina helmikuun alkuun. Aurinkokalenteri perustuu astronomiseen aikaan, missä huomioidaan auringon ja maan keskinäinen suhde tarkasti. Maahan vaikuttavat energiat ovat riippuvaisia auringosta, joten kalenteria on kutsuttu myös viljelijän kalenteriksi.


Fengshui-energiat uusiutuvat siis joka vuosi helmikuun alussa, yleensä kuukauden 4. päivänä. Niin kutsutut lentävät tähdet on varsin täsmällinen menetelmä, jota sovelletaan ainoastaan suljettuihin tiloihin. Menetelmän mukaisesti ympäristön elinvoima, eli qi, omaa dynaamisen ja muuttuvan luonteen, joka ilmenee eri tavoin eri ilmansuunnissa. Lentävät tähdet kuvaavat energian laatua ja luonnetta, johon me reagoimme elämänlukumme, eli mingguan, mukaisesti.


Lentävät tähdet kuvataan numeroina, joilla on vahva yhteys trigrammeihin. Voit lukea lisää mingguasta ja trigrammeista vanhoissa postauksissa:Johtajat keskiössä


Vuoden keskustähti vuonna 2021 on #6, joka liitetään trigrammiin Qian, eli suomeksi Taivas. Kuutostähti edustaa korkeinta auktoriteettia, elementeistä metallia ja väreistä valkoista ja voimakkaan punaista.


Kuutostähden energia on hyvin erilaista, kuin viime vuoden keskustähden #7 energia. Siinä missä #7 tähti kuvaa tyttöjä, pehmeää metallia, särkyviä asioita ja ilonpitoa, #6 kuvaa iäkkäitä miehiä, kovaa metallia, vakavuutta ja järkkymätöntä valtaa.

Kuutostähteen liitetään siis vahvasti johtajat, hallitsijat, virkamiehet, perheen pää, sekä kaikki hallintoon liittyvät tilat ja rakennukset, kuten toimistot, hallinto- ja virastorakennukset, palatsit jne. Mutta myös iäkkäät miehet, patriarkat, sekä tietysti minggua kuusi. Kehonosista kuutostähti hallitsee päätä, mutta myös keuhkoja ja luustoa.


Mutta koska kuutostähti edustaa korkeinta auktoriteettia, se kuvaa myös ihmisen sisäistä johtajaa ja kykyä ohjata itseään, sekä ottaa vastuuta. Valta on ennen kaikkea kyky tehdä päätöksiä ja ottaa vastuu näistä päätöksistä. Tänä vuonna keskiössä ovat siis juuri nämä teemat: valta, vallankäyttö, sekä vastuu. Nämä aiheet koskevat meitä kaikki, eivät ainoastaan johtajia tai vanhoja miehiä!

Suotuisimmat suunnat


Lentävien tähtien ”kartta”, eli luoshu ei ole yhdensuuntainen karttapohjoisen kanssa, joten ilmansuuntiin tulee kiinnittää huomiota. Vuoden ehdottomasti parhaimmat ilmansuunnat ovat: koillinen, länsi ja etelä. Näihin ilmansuuntiin asettuvat tilat kannattaa ehdottomasti hyödyntää.


Etelässä vaikuttaa #1, joka liitetään trigrammiin Kan. Ykköstähti edustaa elementeistä vettä, joten se liitetään viisauteen ja kommunikointiin. Ykköstähti edustaa myös keski-ikäisiä ja seikkailunhaluisia miehiä, perinteistä ”naisten naurattajaa” ja viettelijää, joten terve epäluulo voi olla paikallaan – varsinkin jos etelää käytetään persikankukkasuuntana. 

Voit lukea persikankukasta täältä: Fengshuin alkeiskurssi osa 5


Etelässä vaikuttavaa qi’tä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, varsinkin luovaa työtä tekevien. Ykköstähti voi auttaa menestymään ja etenemään uralla, jos sen energian valjastaa oikein. Ilmansuunta on erityisen suotuisa puu-elementin elämänluvuille 3 ja 4. Paljon aikaa ilmansuunnassa viettävät voivat kokea silmävaivoja, mikäli niihin on taipumusta. Tällöin voi vaikutusta keventää tuomalla alueelle hieman elementtipuuta.
Länsi lukeutuu vuoden parhaimpiin ilmansuuntiin ja se suosii erityisesti nuoria aikuisia, niin romantiikassa kuin uralla, mikäli lännessä vaikuttavaa #8 tähden energiaa käytetään hyvin. Tähti kahdeksan liitetään trigrammiin Gen, joka edustaa poikia ja oppineita, mutta myös levollisuutta ja mukavuudenhalua. 


Aikakauden hallitsevana vauraustähtenä se kuitenkin auttaa menestymään, mutta se edellyttää ahkeruutta ja määrätietoisuutta. Kasitähti on yksi maa-elementin tähdistä, joten se on erityisen suotuisa metallin elämänluvuille 6 ja 7, mutta toki myös maan elämänluvuille 2,5 ja 8. Maan edustajana #8 ei pidä elementtipuun läsnäolosta, mutta arvostaa toki elementtitulta.


Vuoden senqi-ilmansuunta on koillinen. Tulevaisuuden vauraustähti #9, joka edustaa tuli-elementtiä, löytyy koillisesta tänä vuonna. Erityisesti tämä ilmansuunta suosii maan elämänlukuja, edellyttäen että osaa hyödyntää energian. 


Tähti yhdeksän liitetään trigrammiin Li, joka edustaa nuoria naisia, opiskelijoita ja taitelijoita, mutta se liitetään myös valoon, kirjoihin ja punaisen sävyihin. Ilmansuunnan qi auttaa menestymään ja luomaan mainetta ja vaurautta lähitulevaisuudessa. Vaurautta ei tule ymmärtää tässä yhteydessä liian kapea-alaisesti, vaan laajemmin taitoina ja myös hengen vaurautena. Koillisen ilmansuunta sopii paremmin, kuin hyvin opiskeluun ja tulevaisuuteen panostavaan työhön. Luovaa työtä tekevät hyötyvät suuresti myös ilmansuunnan tarjoamasta tuesta, sillä tuli-elementti auttaa ideoinnissa, oivalluksissa ja suunnittelussa.
Haasteellinen qi


Jotta tasapaino säilyisi, on energialtaan myös vähemmän suotuisia ilmansuuntia. Erityisesti kaakko, pohjoinen ja lounas edustavat tänä vuonna ilmansuuntia, joissa haasteelliset energiat vierailevat.


Kaakossa vaikuttaa tänä vuonna paljon parjattu ja pelätty viitostähti. Viisi-keltainen edustaa keskustaa ja on tähdistä ainoa, jolla ei ole korreloivaa trigrammia. Viitostähteen liitetään maa-elementti, sekä kiinalaisittain kaikki mahdolliset maahan liittyvät katastrofit, jotka ihminen voi kohdata.


Epäajankohtaisena tähtenä viitonen voi olla haasteellinen, mutta sitä ei suinkaan tarvitse pelätä! Viisi-keltaiseen tulee suhtautua kuin maanpaossa elävään hallitsijaan; helpoimmalla pääsee tarjoamalla sille levollisen ja miellyttävän ympäristön, sekä kylliksi rauhoittavaa puuhaa. Tila, jossa tämä energia vaikuttaa, ei välttämättä sovi kaikille. 
Viitostähdellä on varsin ikävä maine vaikuttaen ihmiseen passivoivasti, lisäten omahyväisyyttä ja riskienottoa. Viitostähden seura vaikuttaa yleensä ihmiseen kielteisesti ja paljon aikaa tilassa viettävä saattaa hyvinkin osoittaa despootin elkeitä. Varsinkin naisten tulisi olla varovaisia viitostähden qi’n kanssa, sillä se saattaa vaikuttaa erityisesti rintojen terveyteen.


Kaikki maatähdet arvostavat rauhallisuutta, mutta erityisesti viitostähti. Kaakon ilmansuunnassa maa-elementin alaiset tähdet ovat kosketuksessa ilmansuunnan luontaiseen puu-energiaan, mikä luo ikävää ristiriitaa ja häiritsee tähteä. Jotta qi kaakossa olisi neutraali, tulisi tilaa tasapainottaa hieman elementtitulella ja elementtimetallilla. Mutta tässä korjausliike on tehtävä kevyellä kädellä, esimerkiksi pastellisävyin. 


Viitostähden sanotaan erityisesti arvostavan kullankeltaista, joten sävy sopii hyvin käytettäväksi sen rauhoittamiseksi. Metallinhohtoiset esineet ja sävyt sopivat erittäin hyvin ilmansuuntaan, jos muistaa myös käyttää ripauksen verran elementtitulta.


Pohjoisessa vaikuttaa tänä vuonna toinen pahamaineinen tähti; kaksi-musta. Kakkostähti yhdistetään trigrammiin Kun, eli Maa. Kakkostähden huono maine liittyy vahvasti terveydellisiin ongelmiin, joita se herkästi luo haasteellisessa ympäristössä. Siinä missä viitostähteä voidaan pitää maanpaossa elävänä hallitsijana, epäajankohtaista kakkostähteä voidaan ajatella vaativana matriarkkana. Kaksi-musta edustaa iäkkäitä naisia, vallasnaisia, leskiä ja kansanjoukkoja. Tähteen liitetään erityisesti vatsa, perna ja naisten sukupuolielimet, sekä näiden kehonosien vaivat ja sairaudet.


Maatähti #2:n sijoittuessa pohjoiseen, naisten kontrolloiva käytös saattaa luoda ikäviä riitoja. Tähden maa-elementin luonne pyrkii kontrolloimaan pohjoisen ilmansuunnan luontaista qi’tä, joten tämä ristiriita tulee tasoittaa tuomalla ilmansuuntaan elementtimetallia, joka heikentää maan voimaa. 
Perinteisesti on kakkostähdelle tuotu myös pullokurpitsa, sen edustaessa niin kutsuttua taivaallista tohtoria kakkostähdelle. Keski-iän ylittäneiden naisten tulisi olla varovaisia käyttäessään pitkäaikaisesti tiloja, missä #2 sijaitsee, sillä tähdellä on taipumus lisätä naistenvaivoja. Miehet, jotka kuluttavat paljon aikaa pohjoisessa tänä vuonna, voivat kokea olevansa naisvallan alla, mikä usein lisää joko vastustusta tai halun paeta. Tyypillisiä fyysisiä vaivoja myös miehillä voivat olla vatsavaivat, virtsarakon ja eturauhasen vaivat, sekä lymfavaivat. Pohjoista tilaa paljon käyttävien olisi syytä tehdä edes pieniä fengshui-korjauksia, jotta välttyisi terveyshuolilta.


Lounaassa vaikuttaa tänä vuonna puu-elementin alainen, varsin aggressiivinen, kolmostähti. Puutähti lounaassa, maa-elementin ilmansuunnassa luo vahvan ristiriidan energialaatujen välille. Ilmansuunnassa vaikuttava qi on erityisen haastava vanhemmille naisille ja minggua kahdelle.


Puutähti #3 soveltuu monella tavoin käytettäväksi, mutta ei kaikille. Kolmostähti on hyvin aktiivinen ja kilpaileva luonteeltaan, siksi se soveltuu käytettäväksi työpaikoilla esimerkiksi markkinointiin. Kotona sen qi voi osoittautua haasteelliseksi käsitellä, riippuen ihmisen mingguasta. Minggua 9 voi hyötyä puutähden energiasta, mutta #3 voi olla aivan liian aktivoiva esimerkiksi lepoon. Urheilijoille kolmostähden aggressiivisuus voi olla suureksi avuksi, mutta luovempaa liikuntaa harrastaville tähden energia voi osoittautua liian äkkinäiseksi. Kolmostähti hallitsee kehonosista alaraajoja, sappea ja maksaa, hermostoa, sekä tunteista vihaa.
Kolmostähti liitetään trigrammiin Zhen, keski-ikäisiin miehiin ja vallanperijöihin. Sen ominaisuuksiin kuuluu haastavuus ja periksiantamattomuus; se on monin tavoin vaikeasti hallittavissa ja kiivas siis, se vaikuttaa myös liikennekäyttäytymiseen, mikä on syytä tiedostaa. Parhaiten lounaan energian saa rauhoitettua elementtitulella.


Kilpailijat


Idässä ja luoteessa vaikuttavat tänä vuonna kilpailevat elementtiparit, jotka edustavat puuta ja metallia. Luoteessa vaikuttaa metallitähti #7, viime vuoden keskustähti ja idässä on puutähti #4.


Luoteessa vaikuttaa #7, joka liitetään trigrammiin Dui, eli Kosteikko. Seiskatähti edustaa tyttöjä, ilonpitoa, puhetta ja laulua, mutta myös kyseenalaisia toimia kuten ennustamista tai varkauksia. Epäajankohtaisena se vaikuttaa helposti kielteisesti ihmisiin, lisäten juoruilua, kateutta ja ilkeyttä. 


Luoteessa vaikuttaa jo entuudestaan metallienergia, joten kahden metallielementin kohtaaminen luo kilpailutilanteen ja riitoja. Varsinkin vanhemmat miehet saattavat kohdata ikäväluontoista kohtelua nuorilta naisilta. Koska metalli on hyvin vahva ilmansuunnalla, on syytä antaa tekemistä tähdelle; elementtitulen esittely yleensä auttaa ylikorostuneelle metallielementille. Tarvittaessa voi tuoda myös ripauksen elementtipuuta alueelle.
Itä edustaa elementtipuuta ja nelostähden siirryttyä itään, ilmansuunnan elementtipuu on varsin korostut. Nelostähti liitetään trigrammiin Xun, eli Tuuli. Tähti edustaa keski-ikäisiä naisia, kauppiaita, sivistyneistöä ja matkustajia. Siihen liitetään akateeminen lahjakkuus, päättämättömyys, voimakkaat hajut ja mielen sairaudet. Puutähti #4 voi auttaa menestymään kaupankäynnissä ja luovuudessa, mutta erityisesti maan mingguan tulee suhtautua varauksellisesti nelostähden käyttöön, joka soveltuu paremmin minggualle 9 tai 1. 


Varsinkin nuoremmissa sukupolvissa ylikorostunut puuenergia idässä saattaa johtaa hillittömään käytökseen, joten tähden vaikutusta on syytä hiukan hillitä elementtitulella. Nelostähden energia luo potentiaalia akateemiseen ja taloudelliseen menestykseen sekä romansseihin, mutta se saattaa myös luoda myös henkistä ja emotionaalista tasapainottomuutta.

Maatyöt


Joka vuosi taisui, suipo ja sansha vaikuttavat siihen, missä voi suorittaa maankaivuutyötä. Tänä vuonna ei tule missään nimessä häiritä maata koillisessa! Kaikki itäiset ilmansuunnat, koillisesta kaakkoon, ovat hyvin herkkiä maankaivuutöille. Maata ei tulisi häiritä luoteessa, ei mielellään myöskään pohjoisessa. Turvalliset ilmansuunnat ovat länsi ja etelä.


Fengshui-korjaukset


Monet haasteelliset lentävät tähdet voi rauhoittaa esittelemällä niin kutsuttuja korjauksia niille. Lentävät tähdet ovat energiaa, qi’tä, joten niihin vaikuttaa parhaiten toinen energiamuoto, kuten valo ja ääni. Toki myös väreillä ja muodoillakin voi korjata vaikeita tähtiyhdistelmiä.


Pullokurpitsaa käytetään erityisesti torjumaan sairauksia tähdillä #2 ja #5. Aidon pullokupitsan asemasta voi käyttää keinotekoista vastinetta, kuten pienellä suuaukolla varustettua maljakko tai vaikkapa teepannua.


Vuosikellot, tupakellot ja heilurikellot, jotka siis lyövät puoli- ja tasatunnein ovat hyvin tehokkaiksi havaittuja myös hankalien maatähtien rauhoittamisessa, mutta erityisesti siitä hyötyy viisi-keltainen.
Suolavesikorjaus edustaa metallia ja vettä yhdessä, joten se ei sovellu aivan kaikille tähtiyhdistelmille, mutta yleisesti se rauhoittaa puu- ja maaelementin välistä ristiriitaa.


Huomautus


Aivan kuten käytetyn tavaran kaupassa, myös fengshui-korjauksia tehdessä, tulee käyttää harkintaa. Ei kannata korjata mitään, mikä ei ole rikki. Mitä enemmän hämmentää jo vakiintuneita energioita, sen vaikeampaa niiden rauhoittaminen on. Pienillä ja harkituilla muutoksilla voi saada aikaan parempia tuloksia, kuin kääntäen kaiken päälaelleen!

Onnea yhteiseloon vuoden lentävien tähtien kanssa!

- Paula - 
perjantai 12. helmikuuta 2021

Metallihärän vuosi

 

Kannat kattoon, nyt juhlitaan hartaasti odotettua kiinalaista uuttavuotta! Moni koki edeltävän metallirotan vuoden vaikeana, joten uusia tuulia on todellakin ehditty jo kaivata. Näkemiin rotan vuosi siis ja tervetuloa härän vuosi! Odotukset ovat suuret kaikilla, mutta nyt on maltti valttia! Tässä hieman pohjustusta uuden vuoden energioihin.


Niin mukavaa kuin uudenvuoden rilluttelu olisikin, niin metallihärän vuosi ei voisi alkaa sopivammin, kuin hillityllä etäjuhlinnalla. Kaikista maallisista oksista ehkä juuri härkä on tylsin juhlija! Härkä edustaa määrätietoista työjuhtaa, jolle bilekolttu sopii huonosti. Vaikka taivaallisista rungoista yin-metalli xin rakastaakin huomiota ehkä eniten, niin härän seurassa metallin hohto hiukan himmenee ja kimallus vaihtuu vaivihkaa sameampaan kiiltoon.


Maalliset oksat, joita moni pitää ”kiinalaisena eläinratana”, kuvaavat kuukausien energioita. Nämä maalliset oksat nimettiin myöhemmin maanviljelijöiden hyvin tuntemilla eläimillä, jotta heidän olisi helpompi muistaa kuukauteen liitettävät tehtävät ja ajan ominaispiirteet. 


Maallisista oksista toinen järjestyksessä on härkä. Maanviljelijälle härkä on arvokas ja arvostettu eläin, joka takaa ruokakunnalle elannon. Härän kuukautena maanviljelijät vievät talven yli levänneet juhtansa kyntämään vielä kohmeiset pellot, mistä kuukausi on saanut nimensä.


Härän kuukausi on talven viimeinen ja se kuvastaa aikaa, kun viljelysmaa on yhä kylmä ja kasvit lepotilassa. Talvipäivänseisaus asettuu keskelle rotan kuukautta ja sydäntalven juhlapyhien jälkeen väki asettuu odottamaan valoisampaa härän kuukautta, jolloin maanviljelijän työt alkavat. 


Härkä edustaa ennen kaikkea ankaraa ponnistelua, josta palkitaan vasta vuoden lopulla. Tämä ajatus johtotähtenämme meidänkin on asennoiduttava alkaneeseen vuoteen.
Härän aikaa voi kuvata erityisen hyvin yhdellä ainoalla sanalla – vakaus. Härän maallisen oksan pääelementti on yin-maa, joka on hyvin vakaa, luotettava ja tuottava. Maa-elementin kielteisimmät piirteet ovat ehkä muutosvastaisuus ja itsepäisyys, joita ei kumpaakaan voi oikein pitää hyveenä. Piilevinä elementteinä härän oksassa vaikuttavat myös yin-metalli ja haudattuna elementtinä yin-vesi.


Härän oksaa voi pitää karmallisena, sillä se nostaa tietoisuuteemme ja käsiteltäväksemme keskeneräisyytemme, mutta myös edeltävien vuosien käsittelemättömät ongelmat. Tänä vuonna meidän on siis kohdattava aiempien vuosien päätösten ja toimien seuraukset. 


Yin-oksana härkä edustaa parhaimmillaan itsetutkiskelua, joka johtaa ponnisteluiden kautta muutokseen ja kohentuneeseen henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin.


Härkään liitettävä energia ei salli laiskottelua, lusmuilua tai vapaakyytejä. Jokaisen on kannettava kortensa kekoon, niin yhteiseksi hyväksi, kuin omaksikin. Vuosi edellyttää päämäärätietoisuutta sekä kurinalaisuutta ja erityisesti vastuunkantoa kaikilta.
Xin, eli yin-metalli taivaallisissa rungoissa kuvaa runollisesti siementä. Siemen on aina uuden alku, mutta ennen itämistään siemenen on irtaannuttava emokasvista, mikä merkitsee erottautumista. Yin-metalliin liitetään siksi myös erot, eristäytyminen, suru ja melankolia. 


Perinteisessä lääketieteessä on myös valmistettu rohtoja siemenistä, joten yin-metalliin liitetään myös lääkkeet. Meillä on siis erinomaiset mahdollisuudet selättää koko maailmaa kurittanut pandemia uusilla lääkkeillä, mutta ihmiskuntana meidän on silti kyettävä toimimaan kurinalaisesti ja vastuullisesti, jotta tavoite saavutetaan.


Yin-metalli, joka esiintyy taivaallisissa rungoissa, pystyy konkretisoitumaan hyvin härän vuonna, sillä energia on myös juurtunut härän oksaan. Juuri tämä antaa vahvan toiveen paremmasta huomisesta! 


Yin-metalliin liitetään yleisellä tasolla myös raha ja kaupalliset alat, jalometallit ja korukivet, kirurgia, hienotyöstöön soveltuvat koneet ja laitteet jne. Härän oksaa hallitsee puolestaan yin-maa, joka edustaa tuottavaa maata, kiinteistöjä, rakennustarviketeollisuutta, keramiikkateollisuutta jne. 
Hyvällä syyllä voidaan siis olettaa näillä aloilla jonkinlaista taloudellista kehitystä ennen seuraavaa talvea. Suurta talouskasvua en odota tälle vuodelle, eikä keinottelulle ole sijaa myöskään. Pitkällä tähtäimellä toimiminen on avainasemassa nyt. 


Hiljaa hyvä tulee!

- Paula -

Taidekuvat Vincent van Gogh, kuvalähde Internet Archive