keskiviikko 8. elokuuta 2018

Fengshuin alkeiskurssi osa 7Tavoitteena terveys ja vauraus


Yhteys ympäristöönMaisemalla ja sen muodoilla on varsin suuri merkitys viihtyvyydelle.Yksilöinä koemme ympäristön myös yksilöllisesti. Suhteeseemme ympäristöömme vaikuttaa moni tekijä, kuten syntymävuotemme maallinen oksa, eli vuosieläin, sekä tietysti laaja ympäristömme. Mutta eniten suhteeseemme kotiimme vaikuttaa mingguamme ja sen yhteys ilmansuuntiin, sekä ns muotoihin ko ilmansuunnassa.


Kerroin kirjoituksessa "Fengshuin tapaustutkimus, kohteena selkä", siitä kuinka merkityksellisessä asemassa sekä ulkoiset muodot, että minggua ovat pohdittaessa asukkaan terveyttä. Kirjoituksen voit lukea TÄÄLTÄ.Ei ole yhdentekevää missä asut. Mikäli luit ajatuksella artikkelini tapaustutkimuksesta, ymmärrät varmasti mingguan ja ympäristön yhteyden. Se yhteys on äärettömän tärkeä terveyden kannalta.


Ihmisen ja kodin trigrammien yhteys
Elämänluvut, eli mingguat voidaan jakaa kahteen ryhmään; itäisen ryhmän mingguat ovat 3,4,1 ja 9. Läntisen ryhmän mingguat ovat 6,2,8 ja 7. 


Samalla tavoin voidaan kodit jakaa takasuunnan trigrammin mukaan joko itäiseen, tai läntiseen ryhmään.Itäryhmän asuntojen trigrammit:


Ukkos-talo (takasuunta itä), Tuuli-talo (takasuunta kaakko), Vesi- talo (takasuunta pohjoinen),Tuli-talo (takasuunta etelä)Länsiryhmän asuntojen trigrammit:

Taivas-talo (takasuunta luode), Maa-talo (takasuunta lounas), Vuori-talo (takasuunta koillinen), Kosteikko-talo (takasuunta länsi)Asukkaan suhde kotiinsa on hyvä, kun hän asuu kodissa, joka edustaa omaa ilmansuuntaryhmää. 


Jos asunto tai talo on epämääräisen muotoinen ja mingguan omasta ilmansuunnasta puuttuu osa, suhde kotiin on paitsi heikko, mutta myös terveys on uhattuna.


Terveyden ja ihmissuhteiden kannalta on äärettömän tärkeää, että henkilön minggua ei ole uhattuna oikealla vedellä H₂O ja että mingguan omasta ilmansuunnasta löytyy edes hieman korkeampi maamuoto.  Tällä tarkoitan, että mingguan omassa ilmansuunnassa ei tulisi olla ulkoista vettä, kuten joki, meri, järvi jne. Mutta myöskään sisätiloissa ei tulisi olla vettä mingguan omassa ilmansuunnassa, kuten kylpyhuoneen tai keittiön vesipistettä.


Kutakin mingguaa vastaa ilmansuunta, joka kuvaa henkilön identtiteettiä, itsetuntoa ja terveyttä. Puuttuva osa mingguan ilmansuunnassa ei ole hyvä. Muutoin puuttuvilla osilla ei ole kovin suuri merkitys, mutta tässä yhteydessä sillä on.


Itäisen ryhmän mingguan identtiteettipalatsit, eli omat ilmansuunnat:

Minggua 1 - pohjoinen

Minggua 3 - itä

Minggua 4 - kaakko

Minggua 9 - tuli


Läntisen ryhmän mingguan identtiteettipalatsit, eli omat ilmansuunnat:

Minggua 2 - lounas

Minggua 6 - luode

Minggua 7 - länsi

Minggua 8 - koillinen


Mikäli et muista kuinka minggua lasketaan, voit palata alkeiskurssin osaan 8, jossa kirjoitan trigrammeista. Artikkelin löydät TÄÄLTÄ.Suotuisat sijainnit ja suunnatKahdeksan talon menetelmä on kompassikoulukunnan vanhimpia ja yksinkertaisimpia menetelmiä. Menetelmässä huomioidaan asukkaan elämänluvut ja talon takasuunta, sekä asukkaalle suotuisat ilmansuunnat. 


Kahdeksan talon menetelmässä asunnolle lasketaan kahdeksan Vaeltavaa tähteä, jotka ovat joko suotuisia, tai epäsuotuisia. Me emme laske niitä, vaan hyödynnämme taulukkoa. 


Tyypillinen vanha sisäpihatalo pitää sisällään vähintään yhden, joskus useitakin
 sisäpihoja, joiden ympärille on rakennettu pieniä taloja, jotka 
avautuvat sisäpihalle. Perinteisesti tyttäret ja miniät ovat asuneet
 erillään perheen pojista ja jalkavaimot ovat myös asuneet omassa 
erillisessä talossa, erillään isännästä ja emännästä.


Kahdeksan taloa kuvaavat varsin vanhaa menetelmää, joka on kehitetty sisäpihataloille aikakautena jolloin mingguaa ei laskettu syntymävuoden mukaan, vaan minggua määriteltiin sukupuolen ja syntymäjärjestyksen mukaan. Kahdeksan talon menetelmä on hyvin vanhahtava, eikä edes järin paikkansapitävä.


Puhuttaessa talosta, puhumme sijainneista. Puhuttaessa henkilöistä, puhumme ilmansuunnista. Tällä tarkoitan, että talon tai asunnon voi jakaa kahdeksaan lohkoon, joista kukin lohko, tai palatsi, edustaa yhtä trigrammia. Talon takasuunta määrittelee talon suotuisat sijainnit. Puhuttaessa henkilöistä, minggua määrittelee suotuisat ilmansuunnat. Kaikki Vaeltavat tähdet eivät ole suotuisia kaikille henkilöille. Näin ollen myöskään kaikki sijainnit tai ilmansuunnat eivät ole tasavertaisen suotuisia kaikille henkilöille. 


Kullekin minggualle on neljä suotuisaa ilmansuuntaa, mutta myös neljä epäsuotuisaa ilmansuuntaa.Kunkin mingguan neljä suotuisaa ilmansuuntaa.


Sanalla suotuisa on erityinen merkitys tässä yhteydessä. Suotuisa kuvaa mingguan trigrammin suhdetta trigrammi-ryhmän muihin trigrammeihin. 


Esimerkki: trigrammi Maa (Kun) edustaa maata, joten se on luontevassa ja tasavertaisessa suhteessa toiseen maan trigrammiin Vuori. 


Koillinen (Vuori) edustaa lounaan (Maa) trigrammille shengqi-ilmansuuntaa, eli kaikkein elinvoimaisinta ilmansuuntaa. Elinvoimaisinta ilmansuuntaa kutsutaan myös luovuuden ilmansuunnaksi.


Trigrammille Maa länsi edustaa toiseksi suotuisinta ilmansuuntaa. Lännen trigrammi on Kosteikko (Dui), jolla on aivan erityinen suhde Maa-trigrammiin. Trigrammi Kosteikko edustaa terveyden ja pitkäikäisyyden ilmansuuntaa Maa-trigrammille ja niin ollen myös minggualle 2.


Maa-trigrammin puoliso on trigrammi Taivas, joten suhde luoteen trigrammiin on hyvä ja edustaa näin ollen Maa-trigrammin ihmissuhteita. 


Aivan kuten suotuisat ilmansuunnat edustavat hyviä asioita ihmiselle, epäsuotuisat edustavat haasteellisia asioita, kuten alttiutta havereille, tai pelkoja, mutta myös jopa petturuutta. 


Kahdeksan talon menetelmä on hyvin hidas, joten vaikutus näkyy vasta vuosien kuluttua, eikä se ole kovinkaan dramaattinen. 


Sängyn sijoittaminen

Koska vietämme jopa kolmasosan elämästämme vuoteessa, tulisi sängynpäädyn ilmansuunta sijoittaa suotuisasti. Paras ilmansuunta nukkumiseen kullekin minggualle ei suinkaan ole luovuuden ilmansuunta, vaan ihmissuhteita tai terveyttä tukeva ilmansuunta.


On ensisijaisen tärkeää, että vuode on sijoitettu huoneessa hyvin. Etusijalla on aina muotokoulukunnan opit, suunnat ovat toissijaiset.


Mikäli mahdollista, valitse makuuhuone, missä sängynpääty on mahdollista sijoittaa vasten umpinaista seinää, kohti suotuisaa ilmansuuntaa. Älä sijoita vuodetta ikkunan eteen ja vältä sijoittamasta vuode poikittain avautuvan oven  eteen, mikäli mahdollista. Älä myöskään sijoita vuodetta vinon katon tai kattopalkin alle. 


Mingguan suotuisa ilmansuunta ei ole välttämättä kodin suotuisa sijainti! Talon tai asunnon suotuisa sijainti on riippuvainen asunnon trigrammista. Esimerkki: Talon takasuunta on kaakko, eli talo kuuluu itäiseen trigrammi-ryhmään. Talo on nk Tuuli-talo. Talon suotuisin tila on pohjoisessa, toiseksi suotuisin etelässä, kolmanneksi suotuisin idässä ja neljänneksi suotuisin kaakossa. 


Kunkin talo-trigrammin suotuisat ja epäsuotuisat sijainnit.


Tuuli-talon asukkaan minggua voi kuulua läntiseen ryhmään, jolloin asukkaan vuode tulisi sijoittaa talon suotuisaan tilaan (esimerkiksi pohjoiseen, etelään, itään tai kaakkoon), mutta asukkaan mingguan ilmansuuntaan.


Sijainti ja suunta ovat kaksi tyystin eri asiaa siis. Suotuisa sijainti etsitään talon trigrammin mukaan, mutta suotuisa suunta asukkaan mingguan mukaan. 


       
Itse en anna juurikaan painoarvoa Valetaville tähdille. Ulkoiset muodot ovat tärkeämmät. Elämänluvun ilmansuunnan mukaan kannattaa sijoittaa vuoteet ja työpisteet, mutta mitään katastrofia ei seuraa, vaikka ei pystyisikään sijoittamaan ns suotuisaan suuntaan. Tässä yhteydessä voin puhua vuosikymmenien omasta kokemuksesta. 


TehtävätHyödynnä aiemmin tulostamaasi luopan-sapluunaa ja kotisi pohjakuvaa. Piirrä kotisi pohjakuvaan ilmansuunnat ja merkkaa talon trigrammin mukaan suotuisat ja epäsuotuisat sijainnit. 
Tee lista kotisi asukkaiden suotuisista ilmansuunnista ja tarkista, voitko tehdä muutoksia kodissasi, siirtäen asukkaat kohti parempaa ilmansuuntaa.


Muodot ovat merkityksellisemmät, kuin ilmansuunnat. Kuvan sohva on 
sijoittunut suotuisaan sijaintiin, epäsuotuisaan ilmansuuntaan. 
Mutta sillä ei ole juurikaan merkitystä, pääasia että sohvan 
takana on seinä ja sohvalta näkyvyys oville.


- Paula -


Edit:


Aiemmin ilmestyneet fengshuin alkeiskurssin osat:

Osa 1: YIN JA YANGOsa 6: KAHDEKSAN ILMANSUUNTAA

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti