keskiviikko 20. kesäkuuta 2018

Fengshui-etäkursseja vertailussa, osa 2


Fengshuita voi opiskella kotona etäkursseina kätevästi. Tässä etäkursseja käsittelevässä vertailussa kerron kulloisestakin kurssista mahdollisimman objektiivisesti. Tässä toisessa osassa kirjoitan mestari Jes Limin videokursseista. Artikkelin lopusta löydät suoran linkin mestari Limin verkkosivulle.


 Videokursseja SaksastaFengshui videokursseja mestari Jes T.Y. LimiltäHarrastan mm kirjallisuuden hankintaa ulkolaisista verkkodivareista ja verkkokaupoista. Yksi parhaimmista löydöistäni on fengshui-mestari Jes T.Y.Limin kolmeosainen videokurssi, jossa on yhteensä noin 10 tuntia videomateriaalia. Kurssit sisältävät yhteensä 6 kpl dvd:tä ja 3 kpl käsikirjaa. 

Videon kieleksi voi valita joko englannin tai saksan. Käsikirjat ja harjoitustehtävät ovat saksaksi, mutta ne ovat tilattavissa myös englanniksi. Kursseille on saatavissa ohjaus Qi-Mag instituutista korvausta vastaan, jolloin nuoremmat mestarit vastaavat ohjauksesta. Etäkurssien suorittamisen jälkeen on mahdollisuus myös osallistua vaativampiin seminaareihin, mikäli on tentannut materiaalin ja on saanut sertifikaatin siitä.
 Prof. Dr. Jes T.Y. Lim: Feng Shui I  (Die chinesische Kunst des gesunden Wohnens)                                  Ei kannata pelästyä videon saksankielistä otsikkoa, kuten jo mainitsin, video on valittavana joko englanniksi tai saksaksi. Käsikirja on tuhti ja sisältää liki yksinomaan simppeleitä kuvia, joista kielitaidotonkin ymmärtää, mihin kuvilla pyritään. Professori Jes Lim on vilkasliikkeinen pieni mies, joka puhuu koko kehollaan. Hän kertoo kohtalaisen lyhyesti perusteista, mutta paneutuukin sitten suurella pieteetillä muotokoulukunnan oppeihin ja varsinkin rakennetussa miljöössä. 


Kurssilla paneudutaan paljon haasteellisten muotojen luomiin käytännön ongelmiin, sekä maasäteilyyn. Hän puhuu paljon myös riittävästä hapensaannista asunnoissa, riittävästä luonnonvalosta, sekä fengshui-mitoista. Hänen katsantokantansa fengshuihin on hyvin kokonaisvaltainen ja hän puhuukin paljon myös elintapojen merkityksestä, perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, sekä qigongista.


Käsikirja on 88 sivuinen ja sisältää hyvin yksityiskohtaisiakin piirroksia suotuisista ja epäsuotuisista muodoista ja kuinka torjua epätoivottua qi' tä. Ensimmäinen osa sisältää kaksi dvd:tä, opetusta on yhteensä 190 minuuttia. Videoiden hinta ja saatavuus vaihtelee, mutta esimerkiksi Amazonissa videot maksavat reilu 40 euroa kappale (kesällä 2018).
Prof. Dr. Jes T.Y. Lim: Feng Shui II (Harmonisches Wohnen - Steigern Sie Harmonie, Glück und Erfolg mit der alten chinesischen Weisheit)Mestari Jes T.Y. Limin videokurssien käsikirjojaToinen osa videosarjasta sisältää 230 minuuttia tiivistä tietoa trigrammeista, baguasta ja mingguasta. Opetus keskittyy pitkälti Kahdeksan Talon menetelmän opettamiseen. Kurssilla käsitellään myös luoshua ja tutkitaan puuttuvien osien merkityksiä ja kuinka vaikutus saattaa näkyä asukkaissa. Jes Limin opetustyyli videolla ei ole kovin keskittynyttä, niin opiskelijan olisi kyettävä turvautumaan manuaalin informaatioon. 


Saksankielisen käsikirjan opiskelu voi osoittautua haasteelliseksi, mutta olisi ehdottoman tärkeä opiskelijalle, mikäli aihe ei ole entuudestaan tuttu. Lisäksi oppimiskynnystä korottaa mahdollinen tuen puute, tai turvautuminen englannin- tai saksankieliseen ohjaajaan, riippuen tietysti opiskelijan kielitaidosta. Mikäli harrastaja ei luota kylliksi kielitaitoonsa, on kurssi turhauttava. 


Sisältö on laadukas, mutta pelkkään videoon ja käsikirjaan turvautuva harrastaja voi olla pulassa, jollei omaa vankkaa perustietoa entuudestaan. Kuten ensimmäinenkin video, myös tämän videon ja käsikirjan hinta liikkuu Amazonissa 40 euron hujakoilla kesällä 2018. 
Prof. Dr. Jes T.Y. Lim: Feng Shui für Geschäft und Beruf


Yritysfengshuin videokurssi on erittäin kattavaEtäkurssin kolmas osa on ensisijaisesti suunnattu ammattilaisille tai intohimoisille, kokeneemmille harrastajille. Käsikirjassa tutustutaan myös logosuunnitteluun ja muotojen tulkintaan logoissa ja liikekylteissä.  Kurssilla paneudutaan muotojen merkitykseen yritys-fengshuissa ja erityisesti qi'n kulkuun. 


Käsikirjassa kuvataan huolellisesti toimistotilojen suotuisat ja epäsuotuisat työpisteet, tutustutaan suosittujen avokonttoreiden ongelmiin, rivikonttoreiden suljettuihin työpisteisiin, pitkien käytävien ja portaikkojen luomiin haasteisiin jne. Käsikirjan kuvitus on oiva apu havainnoimaan opetuksen tärkeimmät ajatukset. Manuaali sisältää myös tärkeitä vinkkejä mm valaistuksesta, jotka tulisi kääntää, jotta niistä saisi tarvittavan hyödyn. Kurssi sisältää 190 minuuttia opetusta kahdella DVD:llä. Paketin hinta on samaa luokkaa, kuin kahden edeltävänkin. Kurssille on saatavissa ohjausta korvausta vastaan Qi-Mag instituutista. Kahdesta edeltävästä kurssista poiketen, tämä ei sovellu harrastajille mielestäni.


 Riippumatta ammattilaisen koulutustasosta, tämän kurssin sisältö on arvokas ja ehdottomasti hintansa arvoinen!Arvio

Kielitaitoiselle harrastajalle videot Feng Shui I & II ovat hintansa arvoiset, joiden perusteella ensikertalainenkin selviytyy suppeasta tee-se-itse konsultaatiosta, mikäli saa hieman apua. Plussaa videosta, jonka perusteella saa selkeämmän kuvan opettajasta ja kurssin sisällöstä. Kurssikäsikirjan layout on jokseenkin ankea ja teksti pientä, mutta sisältö erittäin laadukas, varsinkin koskien muotokoulukunnan oppeja.


Linkki mestari Jes T.Y. Limin verkkosivuille:
https://www.feng-shui.com/en/
Kolmas etäkurssi jää salaisuudeksi aina loppukesään asti, jolloin arvioin vertailun viimeisen etäkurssin.


- Paula -


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti