torstai 6. joulukuuta 2018

Villakoiran ydin kiinalaisessa astrologiassaNeljän pilarin vieras kieli


Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Se pitää hyvin paikkansa tutkiessa astrologiaa. Kohtalon neljä pilaria on kiinalainen astrologinen menetelmä, joka on kuin länsimaisen astrologian etäinen serkku. Kieli on tutun oloinen, mutta murre vieras. Kommunikointi voi tuottaa ongelmia niin tulkitsijalle kuin tulkittavalle.Käytyäni kirjeenvaihtoa hiljattain erään astrologian harrastajan kanssa jäin pohtimaan yleiseen kommunikaatioon liittyviä ongelmia. En ole ensinkään varma, puhuimmeko samoista teemoista edes. Itselläni oli tunne, että yritän kuvailla aitaa, kun taas vastaanottaja halusi nähdä aidan seipään.


Astrologina minun on nähtävä sekä aita, että aidan seiväs ja sen lisäksi vielä paljon muutakin, aina maisemaa myöten. Mutta en voi puhua seipäästä, kun asiakas tarkoittaa aitaa, vaikka luuleekin tarkoittavansa aidan seivästä. Ongelmana on siis pitkälti kommunikointi ja viestin ymmärtäminen.


Villakoiran ytimen löytäminen on ajoittain haasteellista, kun yhteistä kieltä ja kommunikointia rajoittaa niin "luullun, kuin kuullun ymmärtäminen". 


Kiinalaisen astrologian termit eivät ole suomenkielessä yhtä vakiintuneita, kuin länsimaisen astrologian. Hämmennystä aiheuttavat lisäksi elementtien ja laatujen samankaltaisuus, mutta kuitenkin erilaisuus. 


Oman mausteensa keitokseen tuovat käsitykset maallisista oksista, joihin viitataan virheellisesti kiinalaisena eläinratana, tai pelkästään "eläiminä". Horoskoopit ovat horoskooppeja, astrologia astrologiaa.


Luuloja ja käsityksiä


Meillä kaikilla on luuloja ja käsityksiä itsestämme, enkä minä ole poikkeus. Itse pidän omaa ilmaisuani selkeänä, johdonmukaisena ja vahvana. Minä siis luulen, että ilmaisen itseni helposti ymmärrettävästi. 


Mutta jos lukija ja kuulija resonoivat eri energioita, eri taajuudella, on ymmärrettävää että syntyy vaikeuksia. Se on verrattavissa oikean radiotaajuuden löytämiseen; jos megaherzit eivät vastaanottimessa ja lähettimessä ole samat, radiosignaali säröilee.


Kiinalainen astrologia, tarkoitan tällä neljää pilaria, on näennäisen yksinkertainen astrologinen menetelmä. Mitä syvemmin aiheeseen perehtyy, sen runsaammalta ja monimutkaisemmalta se alkaa tuntua. Joulukuun 4. 2018 pilarit.


Alussa on vain neljä pilaria, kahdeksan yksinkertaista merkkiä, jotka edustavat ihmistä itseään ja ihmisen sisäistä ympäristöä. 


Vähitellen ympäristöstä löytyy sävyjä ja syvyyksiä, rakenteita, muotoja; se alkaa muistuttaa maisemaa. Valoa ja varjoa, liikettä ja hiljaisuutta. Sieltä löytyy myös kanssakulkijoita, koti ja isänmaa, salaiset haaveet ja piilotetut motivaatiot.Neljän pilarin karttaa luetaan kuin maisemaa, jossa on jokin vallitseva säätila. Sääolosuhteet muuttuvat alati, mutta maisema on sama.


Neljän pilarin astrologiassa onnenpilarit ovat kymmenen vuoden kestoisia dynaamisia jaksoja, joilla kuvataan ihmisen kehitysvaiheita. Näiden jaksojen aikana jokin teema on ajankohtaisempi kuin muut; se vaikuttaa ja ohjaa ajatusmaailmaa, motivaatiota ja toiminnantarvetta. Kun tähän tietoon lisätään vuosi- ja kuukausipilarit, saamme ikään kuin tarinan. 


Voimme lukea tarinaa aina loppuun asti, mutta emme tiedä kertojan valintoja tarinassa; mitä tarinaa kertoja haluaa kerrottavan. 


Neljän pilarin perusteematTaivas, ihminen, maa.


Neljän pilarin astrologiassa koko tulkinta perustetaan viiden teeman ja kymmenen hengen ympärille. Nämä teemat ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan päivänmestarin toverit, ilmaisu, omaisuus, valta ja suojelija *. Näitä teemoja tutkitaan suhteessa toisiinsa ja päivänmestariin. Kukin teema omaa yin ja yang polariteetin, joka vastaa teeman henkeä. 


Päivänmestarin vahvuus ja karttatyyppi ratkaisevat, onko teema suotuisa vai epäsuotuisa päivänmestarille. Tämän lisäksi on tutkittava kunkin hengen ominaisuuksia, sillä epäsuotuisa teema voi pitää sisällään suotuisamman hengen ja päinvastoin. 


Eri onnenpilarien aikana päivänmestarin vahvuus voi vaihdella suurestikin, riippuen karttatyypistä. Vuosittaista ja kuukausittaista vaihtelua voi olla niin paljon, että yksittäinen kuukausi, tietyn vuoden ja onnenpilarin aikana voi olla hyvinkin ratkaiseva elämän suuntaa ajatellen. Mitä päätöksiä ihminen silloin tekee, sitä ei voi ennustaa. 

Kukin teema omaa yksinkertaistetun merkityksen, joka valitettavan usein tulkitaan myös yksinkertaistetusti. Yksinkertainen sana pitää sisällään hyvin laajan kirjon merkityksiä, jotka voivat kuvailla niin sisäistä, kuin ulkoista energiaa samanaikaisesti.


Tämä näennäinen menetelmän yksinkertaisuus on myös ongelmallinen. Sen seurauksena tulkinnan monipuolisuutta ja syvyyttä aliarvioidaan herkästi. 


Villakoiran ydin


Päivänmestarin elementtiä ja polariteettia luetaan suhteessa ympäristöön.  


Kukin teema kuvaa elementin suhdetta päivänmestariin. Päivänmestari on ihminen itse, "minä", joka ilmentää joko yin tai yang elementtiä ajatusmalleiltaan, motivaatioltaan ja toimintamalleiltaan. Tätä energiaa ohjaa niin ihmisen sisäiset, kuin ulkoisetkin henget. 


Sisäiset henget ovat usein ulkoisten henkien, eli energioiden kasvattamia; kuvitelkaa sisarusparvea, jota samat vanhemmat ohjaavat ja kasvattavat. Kukin lapsi on yksilö, joka vastaa vanhemman ohjaukseen ja rajoituksiin eri tavoin, mutta perheen arvot ja kasvuympäristö on kaikilla sama. 


Kuitenkin sisaruksista kasvaa hyvin erilaisia aikuisia, jotka kokevat maailman hyvin yksilöllisesti. Aivan kuten perheen sisarukset, nämä sisäiset henget kehittyvät eri elämänkokemusten myötä eri tavoin ja eri elämänvaiheissa niillä on eri funktioita. 


Päivänmestarin oma elementti kartassa kuvaa tovereita, sisaruksia ja hengenheimolaisia, mutta myös sitä energiaa ja voimaa ympäristössä, joka puhuttelee, tuntuu luontaisesti tutulta ja mikä resonoi ajatusmaailman ja "minän" tarpeiden ja elementin mielikuvan kanssa.Päivänmestari on yksi taivaallisista rungoista, joka edustaa puhdasta elementtiä, joko yin tai yang muodossa. Kuvassa aukeama kirjasta, joka kuvaa yin maata Ji' tä.


Ilmaisu edustaa kaikkea minkä päivänmestari tuottaa. Useinhan ilmaisuksi mielletään yksinkertaistetusti työ ja lapset, mutta ilmaisua ovat myös tunteet, ajatukset, ideat ym. abstraktit tuotokset, kuten aatteet ja ideologiat. Ilmaisua edustaa tietysti myös kaikki konkreettinen tekeminen, jonka avulla synnytetään jotain fyysistä.


Ilmaisu edustaa ihmisen luovuutta, olkoon sitten insinöörin kekseliäisyydestä tai vaikka kotirouvan järjestelmällisestä kodinhoidosta kyse. Järjestelmällisyys ei suinkaan sulje pois luovuutta.


Ilmaisu ilman rajoitusta tuottaa paljon, mutta ilman järkevää sisältöä tai merkitystä. Voimakkaan suojelijan rajoittama heikko ilmaisu on epävarma ja estynyt. Ilmaisu on kaikista teemoista itserakkain, sillä jokainen rakastaa lapsiaan.
  

Omaisuus teemana edustaa kaikkea mitä päivänmestari hallitsee ja mikä on syntynyt ilmaisun avulla. Rahaa ja palkkatuloa tietysti, mutta teema on huomattavasti monipuolisempi laadultaan. 


Itseasiassa omaisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan taitoja ja ominaisuuksia, joita päivänmestari hallitsee ja joiden avulla voi elättää itsensä. Ne taidot ja ominaisuudet eivät ole aina omat, vaan päivänmestari voi käyttää myös muiden taitoja ja ominaisuuksia omiensa lisäksi, aivan kuten voi käyttää muiden rahoja tuottamiseen. 


Miespuoliselle päivänmestarille omaisuutta edustaa myös aviovaimo, jolloin mies käyttää naista tuottamaan jälkeläisiä. Päivänmestari hallitsee ja rajoittaa omaisuutta.

Karrikoiden voidaan sanoa, että omaisuus on kuin tv:n kaukosäädin; se kenen hallussa kaukosäädin on, hallitsee kanavat. Omaisuus hallitsee ja rajoittaa suojelijaa, jolloin omaisuus valitsee kuinka suojelija tukee päivänmestaria.   Valta-teema on omaisuus-teeman ohessa eniten väärinkäsitettyjä. Omaisuus luo vallan. Ajatellessa valtaa monen mieleen pulpahtaa ajatus pomoista ja poliitikoista. Toki he käyttävät valtaa, mutta valta edustaa kaikkea mikä rajoittaa ja hallitsee päivänmestaria. 


Valtaa edustaa siis ihmisen itsehillintä, pelot, rajoittavat sairaudet, itsekritiikki jne. Mutta valtaa edustaa myös vastuu, sekä tarve ja halu vaikuttaa. Vallan edustajia ovat myös esimerkiksi virkavalta ja valtio. Naiselle valta edustaa myös aviomiestä, sillä naisen on katsottu olleen miehen omaisuutta.


Suojelija on vallan synnyttämä ja edustaa teemoista kaikkea sitä, joka ravitsee päivänmestaria. Se edustaa kasvatusta, koulutusta, taustaa, kotia, harrastuksia ja terveyttä. Suojelija edustaa siis kaikkea sitä mikä vahvistaa päivänmestarin itseluottamusta ja terveyttä, sekä kaikkea mikä kasvattaa päivänmestaria.  


Mutta se edustaa myös päivänmestarin kykyjä ja taipumuksia suojella heikompia, kasvattaa, opettaa ja tukea. Suojelija on yhtälailla lempeä äiti, kuin ankara opettajakin.


Suojelija hallitsee ja rajoittaa ilmaisua. Koulutus ja kokemus takaa, että päivänmestari ei tuota pelkkää hölynpölyä tai ideoita, joita ei voi toteuttaa.


Kuinka teemat ilmenevätIlmaisua on paitsi ammatissa toimiminen, myös pukeutuminen ja koristautuminen. Vaatteiden värivalinnoilla lähetetään sanattomia viestejä muille ihmisille.


Kun kirjoitan tätä blogi-postausta, esitän itsestäni kaikki teemat lukijalle. Esitän ajatuksiani ja kirjoituksen avulla ilmaisen itseäni. Ilmaisuni avulla kuvailen hallitsemiani taitoja, eli kuvaan omaisuuttani. Kirjoitukseni tavoite on vaikuttaa lukijaan, eli käytän valtaani. Mutta minä myös opetan, jotta lukija ymmärtäisi paremmin mitä haluan kertoa.Tämähän kuulostaa varsin yksinkertaiselta vielä. Huomioitavaa on myös teemojen keskinäiset suhteet. Päivänmestari ja toverit rajoittavat omaisuutta. Ilmaisu rajoittaa valtaa. Suojelija rajoittaa ilmaisua. Omaisuus rajoittaa suojelijaa.Kyse on siis dynaamisesta kokonaisuudesta, jossa eri elementit esiintyvät teemoina, aktivoiden eri henkiä. Mutta eri henget eivät ole suinkaan tasa-arvoisia; jokaisessa kartassa vaikuttavat niin "rosvot kuin poliisitkin".


Kutakin karttaa hallitsevalla päivänmestarilla on niin hyödyllisiä avustajia, kuin harmillisiakin vastustajia. Nämä henget pyrkivät vaikuttamaan päivänmestarin toimiin ja päätöksiin. 


Juuri nämä henget ovat niitä sarjakuvien "pieniä enkeleitä ja piruja" jotka kuiskivat ihmisen korvaan olkapäällä istuen, painien vallasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa ihmisen mieleen.


Aku Ankka puntaroi vaihtoehtojaan, hyödyllisen ja harmillisen hengen yrittäessä vaikuttaa päätökseen. Kuva pinterest.


Harmillinen henki vaikuttaa päivänmestariin harmillisesti; se saa ihmisen tekemään huonoja ratkaisuja ja tekoja, jotka voivat vahingoittaa itseä. 


Hyödyllinen henki pyrkii avustamaan päivänmestaria, jotta ihminen tekisi viisaita päätöksiä omaksi eduksi. 


Kartan henkiä voi tutkia arkkityyppeinä, jotka vaikuttavat ihmiseen. Nämä arkkityypit voivat olla keskenään hyvääkin pataa, mutta on aikoja kun jokin näistä on määräävässä asemassa ja voi aiheuttaa runsaastikin hämminkiä ja nokkapokkaa, mikä synnyttää sisäistä kitkaa ja ristiriitaa ihmisessä, tai peräti tarvetta paeta tilannetta.


Jokainen päivänmestari kokee elämässään ajanjaksoja, jolloin kokee runsaasti hankaluuksia ja vastoinkäymisiä. Tällöin voi kartan hyödyllinen henki, joka on siis päivänmestarin avustajahenki, olla sidottu liittoon tai yhteenottoon. 


Jos kartta on tasapainoinen, voi hyödyllinen henki muuttua harmilliseksi hengeksi onnenpilarin vaihtuessa, tai päinvastoin. 


Neljän pilarin astrologian mekanismien ymmärtäminen vaatii runsaasti harjaannusta ja ymmärrystä siitä kuinka eri henget toimivat keskenään. Analyysin teko vaatii aikaa ja kuhunkin karttaan syventymistä. Näennäisen yksinkertainen menetelmä on kaikkea paitsi yksinkertainen.
Temppelin erikoisuus Langzhongissa on nk. luuvaaka, jonka avulla arvioitiin vauvan elinikäodote ja terveys, perustaen arvio vastasyntyneen neljän pilarin karttaan ja syntymäpainoon.


* Sanasto on fengshuimestari Päivi Vilkin suomentama ja käytän hänen luomia termejä yleisesti.


- Paula -


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti